X
تبلیغات
زولا

جامعه شناسی

تاریخچه، نظریه راتر

نظریه راتر قویاً تحت تاثیر کارهای آدمی بوده است. وی مانند اسکینر و تدورا اعتقاد دارد که بیشتر رفتارها آموختنی است. اما با نظر اسکینر در این مورد که رفتار صرفاً بوسیله متغیرهای بیرونی شکل داده می شود مخالف است وی همچنین از روش مطالعه اسکینر که روش فک آزمونی معروف است انتقاد می کند و معتقد است که روش او نماینده یادگیری در جهان واقعی یعنی محیطی که ما در آن واکنش متقابل و تعامل داریم، نیست همین طور مطالعات اسکینر روی حیوانات را مورد انتقاد قرار می دهد و معتقد است که چنین پژوهشهایی تنها باید به عنوان نقطه آغاز برای ترک رفتار پیشینه انسان تلقی شود به همین جهت راتر و پیروانش تحقیقات خود را صرفاً روی آزمودنی های انسان متمرکز کرده اند. (کریمی، 1375، ص 198).

راتر گسترده تر از بتدورا در فرآیندهای شناختی می پردازد. برخی از روانشناسان می گویند که راتر دارای رفتارهای «شناختی شده» می باشد. (کانتور، و زیر کل 1990، ص 137).

وی پیشنهاد می کند که ما خود را به صورت موجوداتی هشیار که قادر به تاثیرگذاری و تجربیاتمان هستیم و تصمیماتی می گیریم که زندگیمان را تنظیم میکنددرک می نماییم(سیدمحمدی، 1357، ص 451).

زندگی هابر ماس


یورگن هابرماس به آلمانی: Jürgen Habermas زاده ۱۸ ژوئن ۱۹۲۹ در دوسلدورف آلمان از فیلسوفان و نظریه‌پردازان اجتماعی معاصر و وارث مکتب فرانکفورت است که در چارچوب سنت نظریه انتقادی و پراگماتیسم آمریکایی کار می‌کند. او در اردیبهشت‌ماه ۱۳۸۱ سفری به ایران داشت.

تمرکز پژوهش‌های او بر روی شناخت‌شناسی، مدرنیته و تجزیه و تحلیل تحولات اجتماعی جوامع پیشرفته صنعتی سرمایه‌داری و سیاست روز آلمان به ویژه با توجه به نقش رسانه‌های همگانی است. شهرت او بیشتر به ابداع اصطلاح و تز گستره همگانی یا فضای عمومی است که فضایی فکری و اجتماعی را مدنظردارد که در آن، فعالیتهای آگاهی بخش رسانه‌ای به ایجاد زمینه برای بحثهای اجتماعی و انتقادی و ظهور چیزی که او آن را برای دموکراسی بنیادی می‌داند، می‌انجامد.

به نظر وی اطلاعات (اکسیژن دموکراسی) در این گستره فرآوری می‌شود و هرچه فرایندها و روندهای این تولید، آزادتر و خردورزانه تر و با مشارکت حداکثری همه نیروهای اجتماعی باشد، مزایای دموکراسی واقعی تر و تأثیرگذارتر می‌شود. گستره همگانی فضای اجتماعی ای است که در آن مردم آزادانه شرایط اجتماعی خودرا نقد کرده و مشکلات را برشمرده و بر جریان تصمیم گیری سیاسی تأثیر می‌گذارند. به نظر هابرماس گستره همگانی خاستگاه افکارعمومی است. گستره همگانی میانجی فضای خصوصی و فضای عمومی است و هرچه آزادتر و فکورانه تر باشد مناسبات اجتماعی خردورزانه تر و انسانی تر خواهد بود. هابرماس براین اعتقاد است که از اواخر سده نوزدهم گستره همگانی براثر افزایش فعالیتهای تجاری و بازرگانی و سودگرایی دارندگان این رسانه‌ها و نیز فروکش کردن تمایلات انقلابی پیشین سرمایه داری رو به انحطاط گذاشته‌است


*** به کانالdata:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAASsAAACoCAMAAACPKThEAAAAz1BMVEX///8rpN36+voAAAAjHyAfGxz///0rpNwGAADv7+8cFxgdGRoYEhQfodwaFRYEAAARCgz09PQLAAPh4eGbmZpqaWnR0dHIyMhYVVbp6Ojf39+8vLympqaxsbGJiYleW1xLR0iUk5NLSko8ODl6eXnCwsIAndt2c3Sf0e0yLi9oZGUqJSZ9fX283vCYlZaOjI3L6PRNr9/b7fhuveXz+v6u1uwwLC3J5PM6NjdfteJJq+OGw+rn8vRYtOKg0OeFyOiUyu5guuLv+/mUzufm7vggwH/tAAAULUlEQVR4nO1diX+quhKmhE0lGCjirrgUa+3m0mq3a8955///m14C6FFASAC19z2/e389ShDhc2Yyk8wkHHfBBRdccMEFF/zPQJLwn9+fs9ly+YCxXC5ns98SPuw2XODB5eLP8mX9a3p1BaHjOJD8xX+u3qfz74fZ4tx3+FOARWf2MpdlSLgJgxyWp+uHz3Pf53khkf8WL788luQIolzIsits8npJzv8/VUiJW7x8OZHSFAXowI8l9//IFRaRhzkh6qA8Remjc7WenZgt/rRfF4XPW5lepHbgOG/LU7Kl959O+G1RmH3Emqg40cK6OH05Wc9YqCHQOdWXRWE2l1NI1K5wvb+cSDXaQBDB9Wm+KwSJ+7PGXkAmqghb05fT3G8PgOppvimMxW1GmfKBNXF5khvunY2q5XsuTLlswflv7n/Xh1jMc2PKZesqoyLqjXyeK4RGIesVHvJRvx04vxZZBKtyn3wO3+owP7ie1cZJH07eVBFFzGC1WqCSeI4lAnDHeuEuaKe6oQ1m707uTBGynO/UklVDdpLrUTVKglCMFCy+0WxH63BdQZl8siWOTzJ7CpFw3tKa+A6a1P2XvNVq18NnXAuYKkGJ0qi2DTDu9KgLT9Sa/0q3GO8JP8jtUYTKA5Rn6YYfnhDwBaNRAwowuq0gXV0VUyWAZuij9RookiYlUott7XVzAZH1pqT5EanyjRYzW9cVVSh7duVadDnRFLXWaVqN63rd07oWQIqABKUV/KwluB8gPIad+htbFTSP9YrBaLmkxdtRqSJsvTBz1VLBWEBeYDzQ/CcXiqisaJPJZEwOFybaY50fonLweataSSgaABhFQQm28UMAVqLh6l4LCBpbx7D4SjOgwEjWLeMw4D0oNnUbuSrUJJYHGBtREQRR7XqPSpSPD0U5jVJJBLZZtdp9LciV3gf9hlX2DvO2Jo4Zbkr6nB6dKQznlkmy2mCM1WzkdYSdUdOybloVsbQhyzDJSX7XX0P7ZqwwLqLJjfdyErRlIzDCfwHyPLc6EicMd7U4CVUuWQxYqX381zSMXXegMRAFYrmMsitJ+rj4ilm6KW86tTtPvmoIbHxYzNW+P9EAiNBsq7b3/tGg50pa5BcAJpJFr4U3ZWyZRq3Wrum1aqCkGoN7AbVvmkTc9JWoDczVVgUb3sk9sJUlaxDsB++RYIw7LfyPJ4sWsKmp4qfZx1/oIMvOi0SrhyNim1Rw86r53qjerAFNRSOLqwNl4xMNVUFEojr03vFdRGSxCQTSzhduegOgBdSTH4vY2mENBb432nJVkooq6deppIrAeaCVrC7CXKEhd6epds/sdboIFEXQJd5WFQjifc80e09DrJIYpe7To2manZUqqH1ziIo182lUmwCASkUUsPo6Ih8BNzwQUMU0n7oMPsPHKanCftaM8r6sFUDGSudaRBcxsM+ABO+pLIAljhxDqrjxI1wQy19EWCBLuKlI2oxVyCtvaWUEsCB2NfcimgAiHfsIvBzbrwpCph2I128691h9Cq8+HyKo+NpU2FBEgIpo+07ta8IORITuI+LEevu+x7vS6bmqJuUNPTsnslVbwC9Gl7QFCBdFZfJXVUzgc1I0jGG9OfbfYveiCzzixKKKwLgTO/h1V/Z+Acr7WJyaKULWmo0rzlSxG2qbuxLS7GrEN1XsHolf+Ha36EbJBY7vjPHjAzSxR6aVoFv6CH/mlVaquJPa9Q2wfWcjiy8U9ODIjK4X8NG9t947fjC51nWeahJJD1/3IG7PQRW278fMEqmDUBidHRI3OwtVmKw3ai+LHXx4dCaPq54otAlz5Zxo5pAGBaqhvvNooIcfk6tVGICb5LNm8hk6QR9wfnwWqFAYqEIiWRKX70QgI5j7wiNBr+FoMlELH85JFYTTn8EVDreVRKqkcxl2Hz/GvFNMbJ88DgwAXv1bUpcl6Zh2PTpdOXgS0yDpOXE0sYIO/Pr4psl0ox5wODdyT/HwiIJw/sDzkiTx68QfQ/6XCFbuYiW7FQGYKEyTC+mf5JHpc7NAA4mb5kwVdJyrj+WWKAI9ccYD/pSuMBbPeWogseTT72duhydXsL4SP/l+ch9Lb1EENPvI0WWHjvx2O5OkAFOYq7fEL3Fox95zQr03AYxJMdJnPlTJEBM1f/kMSpTPVbKzi6PCE0pW/UkwtAHjh6R8BhgIUQ+fYYHy8ZkcmkPn91FYiYJuTgxRYE7mk7JbdmzL39fLxSGeCJYUXS18OAovEWivMFOIetZ0i8+sPjt0puulHkcUz3PJDhYZID0GL2Fc18olzFQnIi0wAVkS+IiNev/PjI8nioBKeOFJlNAEKmGKTASx1r18pZcrTBTu9LhEouhU8DRKWLeBoIIRYapao8gA34GUWgUhJEQlSxSBtKbrP44/Ptoua0UvDaI5ADTjxTuQ0g3yQTj9piWKJ70g1bfA9yMXg+kjICqDKplvHYAifeqCBylFsgcmas1AFAbtDwJzqmE9QPn1wEAimVlu2qAkCOIq4fwgGD0GbM2DoR4FaCOD6JiQeTZUP+AM9ICbMFJ107dFdTvNatE5D0xOuyw7V8ThZOIJ4w91NXmUwWq+RhyMRe1Aeuz9pImNe4XkhmhgMrrxxakh2FSXpeug/CeB03/+MEoUgUTtlsBpWBt04ZWxFKkCDnBFCi3MEhJEBLrt7UV5G9Fx9R/6BQSuPmY8jX8Qxhe18MrhWdUnRWAryW0AcXLIaDf6iiiWtb3sIt5WPcNVIDl/MXP6czqXwS3vZpcoT6z+UGegys5z6A57CLEVDfI4fjngkrdVTQSTVoDJmupquV7D8WHvcOCzmNI8BnTmzyl0zwe97F5dOf+En09hHTkRRC2a3R4ogkk4Xu6qAvmnAkTQAQcT+6QFRfgvO/NZ9EALJRi6WucjdI9VEFGJFAu7iCLZbQMjgimOu1NV8k99DB65EegfuixFHpHsPGQhiuefWbqPcPhcBwaj0zBSI2viuHvjMfL8imp430S+5+mgr/WQbEqc22xUcZTxjffDTENTXzxAjAt5tIzo4GW0iu5QhyqguSzFOJ+ciSls2plqC+TPkOc+QUMmqrhmOVTn5eJeeTWjjH4HUXGV/JvDr2xiJT0w5TZHJET20W5usJ7sbFleiU0IPUM0xIhRqx4CNEEORTQ4zcgV28xHxARFxehuX/NPg3Ev6aEKILp62QIiKUF5CjpfprEJos3Dg8pUWVfwdyaudLahROc5pIMdpb/92SugJEZ3i9XO374PqNFOUrtMImZjHGCkpQBP2FpgHCNgyTNRV85LFsGSXtjGMSKG+8zyYCMJTVLcUFqFTnGLd8G2C3hVD9SWVseGm/Df3VPEZtmrom4rUYXSW1BEH1DOIlgSlbO7+8tE0PC6ebSaAUBkxbJVFvHxDVldVAud4UHvuEUVqrDbUVb9IroeENBhBaeZw8HhTXrBkmaMFXYRXDWB6JNTBxX9RhVDFcscPyAlSlup6Cj2wUe+toErWjt+iAX8K96hA8pLsKByqeX3z3QxMxliYBxKhOEgpwEUP2RpE4lqG2HL3QN3ODoRxMmmmn6wZ3f4vb7zCYhECGtbE28ZvgdXmKDMXMlyateddfIxgqvCts506MZqfdQNnFFXV7xbqKV4vkIT7A/jVNW9rq+zGmApROONKuP+0TeBHXB4toL6UZz54SnlODDXYkRwxZc2goT7wPsC51Wb7j2866e3kODbdAtM9oz3COyx2xvwXYOUFvpG6x4J/hIZrZiKOPqfHcL1nxSjfDRTqPvfE7ZXvF0Um7quF4YIS8OkXyoGuNInXa5QfRyqgup5rdf7XBVeReOurrso1G+GYMzxI4UYreE1PmKqolC0cXuhGlcJwDI/78Bv5tHj3++MVGGuwrMTFVVQXgdjhERMllgSgga4CioVDRDr7q/3UQDjXaXzClcHGKuxAIBatPHBDikXRMpqpRriGJOlDlYiKKkxMzsU/tUWMrxa00wx74jVknmSCEZUBZhYYURsj8Vxj0y/hCobhmrRL7bcjAoGauFNRXCvQC5CPu8yarp1mOSI0hT8V0bcakWMqVcQvr0wCBdjfON+Q8TqWNeb8tq2OwEKHqOaRRUZ26LSoIke/V0hhHii3sG24devVjwhEwRtfDjYlJhLwSF2TcmUFx1Xf9hTcJyoGUITqBikgpvjG1bweR6x2CEwqTy1qhtPIbhGShWI7iUIn8LWfDdsrLgqGBTIgiHkC1axA/ssY0tbvuD794yGrTRz2vBP1GzqzbBSGR6Ka+80hAKlzMHerAXaN/eVymj41LJ2Pa8mPmi6JqpFviB+tCFNnhqEMoRfy2QfIoUKRk3kJOGuPEqaa7fzWHI0dckShPOElCuSxcB+3fC4aCI6ICmR6kmhGqBKwCz1IgOQLI4WL1aMQwzuVVOkqz0mCU0PqLQrCcSBevY8kq1lPFksDsnmmimyitrx5d/8EAiss2aRyLQoEZRj/Yc0teZpSpiqsetqW7YhxETELHjLki0Kp79jVPCfNIu9p1h89DpmrY56B2lCMcZtYkEap2GHrO8YwaLPYti5YIp6gAKIHNnTrxvtioajopKWhwZymWt34eygWKVa7uE9RWWcPhlE+Ax8DYAycde1Ul7rbs+ylXjB+SHBkr7TiFWarG3ejkw60ts2UHFEY+e23PSCeSRgH87zIcFKc+F01ald7YA9skbgNds6x/tI0bHvPd2vA4I1S7PudLp1pUfKQWeULXk2AVLWOksn2mJJH2mumyLC4cjKo+wVEKnAOtESxCGLlepa6YpMkoOcvJB1ZQbnM4oqljzUv5dKV5r6dDKusnlYB3ysNGnzV2nX4OmdjKvMFbyRSUepFDvlSimn44rL6DVAGJHwkEoF4e1P5wo7jZmsuwzfw9XNlOnN+1TBcJ4aFU5nr7KvPRdOKF2kuQz8SvkA1uPptobLWsQL34ILDDykcq5OVsKbASnGLwNkBfzRdKsYOOfmgQISl5mrgD+6SLE+jQy/z00EDaTbrFsmwL2hd2mZprdw/hULFUmLrGvvwPlugpb0kYYq1rV+z4Wsvnsggk7TWZx6hZS0IMuk5BhBs2d8XMnyT1k2MxHSOqvF2hEs2qL5Pa7SDLSfCYvM1v1tSxVl0fweIuq7fiwyL8AjO+vNEmrrNCOiOa/ye1PLdUR0DxL/nnX7EuwfeT77iaZQ41AFqH80sqQcFq51vpZYAVN1qVOeMmquxs+K+s08EAXAWBzGgjQJQAFAF2k+SDslYYHYCaxtcxUYtWPG059ZqUoNSGvY66VYrurFbXO1e9yhh8whdFpQTzbfo9jS54TmPJGDFqaBDMPrDByAiaKLKLfNBvU2JBkhpRkeyE4VQyDYBGqcxW6WY5vzhMQtnVNvDiCT0VDqkeNroG2LRQphnyChORYFVvsm3Z563yUZRhSDHwSPSgPfadD74Soj0uxTpNtsEqZPGGv1z7CTQtSiKDGwi4Y/DdE11HAy+raZryEUaDb7MZmSvI1U5ny2U+8PwDjTPFT9+pJKOWKv3b/Nd6Hme6DFrCZaQ0KZvQtNNQOTnirGAT7cEXq5oRYQ1LASPm6aG8FmUr4ULA/bQRUIrAtmEJxy9yXarOPrjYvZLBf9fMf2Tq3832YlqpmgphrqwdWLOFKngtjWhPQwO/5+xRuqftFuALrp3tqKsDFYNWNI2YzRQOP2CG22KKn/nXvdGrGJkYYrLsWwZjqq3ij76YJQ9jZZbAxKWzvU2mZq4+aO2+VHNxOYJPgZbGoGettQqL4tETep92gMkHV1CrbgG21oQ6yJWhuNaoZWEkQ/AbuzrQDYaRYjmgm6JPgx/QiooWzd++529blR2vBoeQqqflHPcZlkX9miqhaL9lAVtEGr2Tbv1K1wPMY3EwyKqIa57DSbzdawJAqlTrvZbPdsJKhd8srshnwMajwfPdphKSbpIL9MEjRJfyYaQEFa0eaDzcqmuYw0zd5VcKycRbUoqACUDVUQSfEuwBfBrAma+0qL6SSTMDuyn8XkLNwr/j7qI7Jf/Ja3TfNwp7lfDDUTjDZ0evuobt6Vtq+ELEVziy94vNhQZttevTEAimEYoOZul+vtFrtTpduw/WYuspmgPgDbLXnBHVfzztJAvQ08ckEK7+ovpI+jxYYyc2p2o90yW94v3yRby4L9XiuhmaDdJduOExAWW+5LG5soq+8ezLpR6MuRNluXp9kmbRrValyBjYWbo/y2JhhZGPr2Ir4xL1ixl6OCdCSjhU3VOTbQqyt51PHGIFVCfyzgmTLSCis1eh2w3MblpYecnQc4/52PVDXxM1r0LlFjpW4c0BvsrNZdrbvDR9p913e9zmM2cfGRI1v5CZUJKpxVGlPm1PImKpV8sWqCgV5fqRbHVxRgNgGyMVkNsZ+LfD1/5RRMQ3md194bOKwBw5WGolajC4Fv2srWgboGotGtYV+1wNcQ6LQBGhS4xqSI+vnUrj68Z2dLhpCsFJzL/XBk6K5WaAI10VrzdetpoJQ2a8hwRCKFa6tExv34Gg6vW3bd9cq01zzyviWJW7yQ7QDSexDyFXTensmVcoOJxaCZ0Nfzd/ZggiMZ4mv+dbhaOFC0XK+e5xo3nm2vglyo8rD4R06T/eIDwjemYfW80L4D7sJG6oHh44ah+KGQlWs1Af8wTckWdD5m3Fl8KlLIOwAosETmX2iqFrfgVRY8z9lTO6Aj3y7Ounlzo3dQVesK4zL6tJDI/y9fDo58aKJqchrEXd9Mwnbqh+x0HUL9OFRtsHh5u3IoxAs6znT9fCbV+zlYPN9+ydAhPWNYwIjUYVWdzl9ItuyPlahT4vfsZf32LjsO3IdzJb/Pb5d/Lixt4RPxOXt+uF1/zF18rG9flrPZYveEC/awI0AXgi644IILLrjgggsuuOCCCy644IIfh/8Cy/HFJkI5RNEAAAAASUVORK5CYII=****

http://s3.picofile.com/file/8223240800/%D9%84%D9%88%DA%AF%D9%88%DB%8C_%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF94.jpg

رابطه جامعه شناسی با علوم دیگر

برحسب عرف و عادت علوم را به دو شاخه تقسیم می کنند : علوم طبیعی و علوم اجتماعی . علوم طبیعی مربوط به مطالعه پدیده های طبیعی است و علوم اجتماعی عرصه وسیع رفتار های انسانی را مطالعه می کند . جامعه شناسی یکی از شاخه های علوم اجتماعی است . روان شناسی ( مطالعه رفتار فردی ) روان شناسی اجتماعی ( مطالعه روابط افراد با گروه است ) علوم سیاسی( مطالعه حکومت و فلسفه سیاسی و تصمیم گیری های اداری و سیاسی است) اقتصاد ( مطالعه تولید، توزیع و مصرف کالاها و خدمات در جامعه است ) این های همه از زیر شاخه های علوم اجتماعی میباشد آیا نیاز نیست که باتوجه به توضیح کوتاه زیر شاخه های علوم اجتماعی جامعه خود را حداقل در یکی از این رشته شناسانده و جامعه مردمی خود را از خطرات احتمالی هم چون رفتار و ناهنجاری های رسانه ای و اخلاقی و عرفی نجات دهد؟!*** مطالب بر گرفته از مبانی جامعه شناسی میباشد***

*** به کانالdata:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAASsAAACoCAMAAACPKThEAAAAz1BMVEX///8rpN36+voAAAAjHyAfGxz///0rpNwGAADv7+8cFxgdGRoYEhQfodwaFRYEAAARCgz09PQLAAPh4eGbmZpqaWnR0dHIyMhYVVbp6Ojf39+8vLympqaxsbGJiYleW1xLR0iUk5NLSko8ODl6eXnCwsIAndt2c3Sf0e0yLi9oZGUqJSZ9fX283vCYlZaOjI3L6PRNr9/b7fhuveXz+v6u1uwwLC3J5PM6NjdfteJJq+OGw+rn8vRYtOKg0OeFyOiUyu5guuLv+/mUzufm7vggwH/tAAAULUlEQVR4nO1diX+quhKmhE0lGCjirrgUa+3m0mq3a8955///m14C6FFASAC19z2/e389ShDhc2Yyk8wkHHfBBRdccMEFF/zPQJLwn9+fs9ly+YCxXC5ns98SPuw2XODB5eLP8mX9a3p1BaHjOJD8xX+u3qfz74fZ4tx3+FOARWf2MpdlSLgJgxyWp+uHz3Pf53khkf8WL788luQIolzIsits8npJzv8/VUiJW7x8OZHSFAXowI8l9//IFRaRhzkh6qA8Remjc7WenZgt/rRfF4XPW5lepHbgOG/LU7Kl959O+G1RmH3Emqg40cK6OH05Wc9YqCHQOdWXRWE2l1NI1K5wvb+cSDXaQBDB9Wm+KwSJ+7PGXkAmqghb05fT3G8PgOppvimMxW1GmfKBNXF5khvunY2q5XsuTLlswflv7n/Xh1jMc2PKZesqoyLqjXyeK4RGIesVHvJRvx04vxZZBKtyn3wO3+owP7ie1cZJH07eVBFFzGC1WqCSeI4lAnDHeuEuaKe6oQ1m707uTBGynO/UklVDdpLrUTVKglCMFCy+0WxH63BdQZl8siWOTzJ7CpFw3tKa+A6a1P2XvNVq18NnXAuYKkGJ0qi2DTDu9KgLT9Sa/0q3GO8JP8jtUYTKA5Rn6YYfnhDwBaNRAwowuq0gXV0VUyWAZuij9RookiYlUott7XVzAZH1pqT5EanyjRYzW9cVVSh7duVadDnRFLXWaVqN63rd07oWQIqABKUV/KwluB8gPIad+htbFTSP9YrBaLmkxdtRqSJsvTBz1VLBWEBeYDzQ/CcXiqisaJPJZEwOFybaY50fonLweataSSgaABhFQQm28UMAVqLh6l4LCBpbx7D4SjOgwEjWLeMw4D0oNnUbuSrUJJYHGBtREQRR7XqPSpSPD0U5jVJJBLZZtdp9LciV3gf9hlX2DvO2Jo4Zbkr6nB6dKQznlkmy2mCM1WzkdYSdUdOybloVsbQhyzDJSX7XX0P7ZqwwLqLJjfdyErRlIzDCfwHyPLc6EicMd7U4CVUuWQxYqX381zSMXXegMRAFYrmMsitJ+rj4ilm6KW86tTtPvmoIbHxYzNW+P9EAiNBsq7b3/tGg50pa5BcAJpJFr4U3ZWyZRq3Wrum1aqCkGoN7AbVvmkTc9JWoDczVVgUb3sk9sJUlaxDsB++RYIw7LfyPJ4sWsKmp4qfZx1/oIMvOi0SrhyNim1Rw86r53qjerAFNRSOLqwNl4xMNVUFEojr03vFdRGSxCQTSzhduegOgBdSTH4vY2mENBb432nJVkooq6deppIrAeaCVrC7CXKEhd6epds/sdboIFEXQJd5WFQjifc80e09DrJIYpe7To2manZUqqH1ziIo182lUmwCASkUUsPo6Ih8BNzwQUMU0n7oMPsPHKanCftaM8r6sFUDGSudaRBcxsM+ABO+pLIAljhxDqrjxI1wQy19EWCBLuKlI2oxVyCtvaWUEsCB2NfcimgAiHfsIvBzbrwpCph2I128691h9Cq8+HyKo+NpU2FBEgIpo+07ta8IORITuI+LEevu+x7vS6bmqJuUNPTsnslVbwC9Gl7QFCBdFZfJXVUzgc1I0jGG9OfbfYveiCzzixKKKwLgTO/h1V/Z+Acr7WJyaKULWmo0rzlSxG2qbuxLS7GrEN1XsHolf+Ha36EbJBY7vjPHjAzSxR6aVoFv6CH/mlVaquJPa9Q2wfWcjiy8U9ODIjK4X8NG9t947fjC51nWeahJJD1/3IG7PQRW278fMEqmDUBidHRI3OwtVmKw3ai+LHXx4dCaPq54otAlz5Zxo5pAGBaqhvvNooIcfk6tVGICb5LNm8hk6QR9wfnwWqFAYqEIiWRKX70QgI5j7wiNBr+FoMlELH85JFYTTn8EVDreVRKqkcxl2Hz/GvFNMbJ88DgwAXv1bUpcl6Zh2PTpdOXgS0yDpOXE0sYIO/Pr4psl0ox5wODdyT/HwiIJw/sDzkiTx68QfQ/6XCFbuYiW7FQGYKEyTC+mf5JHpc7NAA4mb5kwVdJyrj+WWKAI9ccYD/pSuMBbPeWogseTT72duhydXsL4SP/l+ch9Lb1EENPvI0WWHjvx2O5OkAFOYq7fEL3Fox95zQr03AYxJMdJnPlTJEBM1f/kMSpTPVbKzi6PCE0pW/UkwtAHjh6R8BhgIUQ+fYYHy8ZkcmkPn91FYiYJuTgxRYE7mk7JbdmzL39fLxSGeCJYUXS18OAovEWivMFOIetZ0i8+sPjt0puulHkcUz3PJDhYZID0GL2Fc18olzFQnIi0wAVkS+IiNev/PjI8nioBKeOFJlNAEKmGKTASx1r18pZcrTBTu9LhEouhU8DRKWLeBoIIRYapao8gA34GUWgUhJEQlSxSBtKbrP44/Ptoua0UvDaI5ADTjxTuQ0g3yQTj9piWKJ70g1bfA9yMXg+kjICqDKplvHYAifeqCBylFsgcmas1AFAbtDwJzqmE9QPn1wEAimVlu2qAkCOIq4fwgGD0GbM2DoR4FaCOD6JiQeTZUP+AM9ICbMFJ107dFdTvNatE5D0xOuyw7V8ThZOIJ4w91NXmUwWq+RhyMRe1Aeuz9pImNe4XkhmhgMrrxxakh2FSXpeug/CeB03/+MEoUgUTtlsBpWBt04ZWxFKkCDnBFCi3MEhJEBLrt7UV5G9Fx9R/6BQSuPmY8jX8Qxhe18MrhWdUnRWAryW0AcXLIaDf6iiiWtb3sIt5WPcNVIDl/MXP6czqXwS3vZpcoT6z+UGegys5z6A57CLEVDfI4fjngkrdVTQSTVoDJmupquV7D8WHvcOCzmNI8BnTmzyl0zwe97F5dOf+En09hHTkRRC2a3R4ogkk4Xu6qAvmnAkTQAQcT+6QFRfgvO/NZ9EALJRi6WucjdI9VEFGJFAu7iCLZbQMjgimOu1NV8k99DB65EegfuixFHpHsPGQhiuefWbqPcPhcBwaj0zBSI2viuHvjMfL8imp430S+5+mgr/WQbEqc22xUcZTxjffDTENTXzxAjAt5tIzo4GW0iu5QhyqguSzFOJ+ciSls2plqC+TPkOc+QUMmqrhmOVTn5eJeeTWjjH4HUXGV/JvDr2xiJT0w5TZHJET20W5usJ7sbFleiU0IPUM0xIhRqx4CNEEORTQ4zcgV28xHxARFxehuX/NPg3Ev6aEKILp62QIiKUF5CjpfprEJos3Dg8pUWVfwdyaudLahROc5pIMdpb/92SugJEZ3i9XO374PqNFOUrtMImZjHGCkpQBP2FpgHCNgyTNRV85LFsGSXtjGMSKG+8zyYCMJTVLcUFqFTnGLd8G2C3hVD9SWVseGm/Df3VPEZtmrom4rUYXSW1BEH1DOIlgSlbO7+8tE0PC6ebSaAUBkxbJVFvHxDVldVAud4UHvuEUVqrDbUVb9IroeENBhBaeZw8HhTXrBkmaMFXYRXDWB6JNTBxX9RhVDFcscPyAlSlup6Cj2wUe+toErWjt+iAX8K96hA8pLsKByqeX3z3QxMxliYBxKhOEgpwEUP2RpE4lqG2HL3QN3ODoRxMmmmn6wZ3f4vb7zCYhECGtbE28ZvgdXmKDMXMlyateddfIxgqvCts506MZqfdQNnFFXV7xbqKV4vkIT7A/jVNW9rq+zGmApROONKuP+0TeBHXB4toL6UZz54SnlODDXYkRwxZc2goT7wPsC51Wb7j2866e3kODbdAtM9oz3COyx2xvwXYOUFvpG6x4J/hIZrZiKOPqfHcL1nxSjfDRTqPvfE7ZXvF0Um7quF4YIS8OkXyoGuNInXa5QfRyqgup5rdf7XBVeReOurrso1G+GYMzxI4UYreE1PmKqolC0cXuhGlcJwDI/78Bv5tHj3++MVGGuwrMTFVVQXgdjhERMllgSgga4CioVDRDr7q/3UQDjXaXzClcHGKuxAIBatPHBDikXRMpqpRriGJOlDlYiKKkxMzsU/tUWMrxa00wx74jVknmSCEZUBZhYYURsj8Vxj0y/hCobhmrRL7bcjAoGauFNRXCvQC5CPu8yarp1mOSI0hT8V0bcakWMqVcQvr0wCBdjfON+Q8TqWNeb8tq2OwEKHqOaRRUZ26LSoIke/V0hhHii3sG24devVjwhEwRtfDjYlJhLwSF2TcmUFx1Xf9hTcJyoGUITqBikgpvjG1bweR6x2CEwqTy1qhtPIbhGShWI7iUIn8LWfDdsrLgqGBTIgiHkC1axA/ssY0tbvuD794yGrTRz2vBP1GzqzbBSGR6Ka+80hAKlzMHerAXaN/eVymj41LJ2Pa8mPmi6JqpFviB+tCFNnhqEMoRfy2QfIoUKRk3kJOGuPEqaa7fzWHI0dckShPOElCuSxcB+3fC4aCI6ICmR6kmhGqBKwCz1IgOQLI4WL1aMQwzuVVOkqz0mCU0PqLQrCcSBevY8kq1lPFksDsnmmimyitrx5d/8EAiss2aRyLQoEZRj/Yc0teZpSpiqsetqW7YhxETELHjLki0Kp79jVPCfNIu9p1h89DpmrY56B2lCMcZtYkEap2GHrO8YwaLPYti5YIp6gAKIHNnTrxvtioajopKWhwZymWt34eygWKVa7uE9RWWcPhlE+Ax8DYAycde1Ul7rbs+ylXjB+SHBkr7TiFWarG3ejkw60ts2UHFEY+e23PSCeSRgH87zIcFKc+F01ald7YA9skbgNds6x/tI0bHvPd2vA4I1S7PudLp1pUfKQWeULXk2AVLWOksn2mJJH2mumyLC4cjKo+wVEKnAOtESxCGLlepa6YpMkoOcvJB1ZQbnM4oqljzUv5dKV5r6dDKusnlYB3ysNGnzV2nX4OmdjKvMFbyRSUepFDvlSimn44rL6DVAGJHwkEoF4e1P5wo7jZmsuwzfw9XNlOnN+1TBcJ4aFU5nr7KvPRdOKF2kuQz8SvkA1uPptobLWsQL34ILDDykcq5OVsKbASnGLwNkBfzRdKsYOOfmgQISl5mrgD+6SLE+jQy/z00EDaTbrFsmwL2hd2mZprdw/hULFUmLrGvvwPlugpb0kYYq1rV+z4Wsvnsggk7TWZx6hZS0IMuk5BhBs2d8XMnyT1k2MxHSOqvF2hEs2qL5Pa7SDLSfCYvM1v1tSxVl0fweIuq7fiwyL8AjO+vNEmrrNCOiOa/ye1PLdUR0DxL/nnX7EuwfeT77iaZQ41AFqH80sqQcFq51vpZYAVN1qVOeMmquxs+K+s08EAXAWBzGgjQJQAFAF2k+SDslYYHYCaxtcxUYtWPG059ZqUoNSGvY66VYrurFbXO1e9yhh8whdFpQTzbfo9jS54TmPJGDFqaBDMPrDByAiaKLKLfNBvU2JBkhpRkeyE4VQyDYBGqcxW6WY5vzhMQtnVNvDiCT0VDqkeNroG2LRQphnyChORYFVvsm3Z563yUZRhSDHwSPSgPfadD74Soj0uxTpNtsEqZPGGv1z7CTQtSiKDGwi4Y/DdE11HAy+raZryEUaDb7MZmSvI1U5ny2U+8PwDjTPFT9+pJKOWKv3b/Nd6Hme6DFrCZaQ0KZvQtNNQOTnirGAT7cEXq5oRYQ1LASPm6aG8FmUr4ULA/bQRUIrAtmEJxy9yXarOPrjYvZLBf9fMf2Tq3832YlqpmgphrqwdWLOFKngtjWhPQwO/5+xRuqftFuALrp3tqKsDFYNWNI2YzRQOP2CG22KKn/nXvdGrGJkYYrLsWwZjqq3ij76YJQ9jZZbAxKWzvU2mZq4+aO2+VHNxOYJPgZbGoGettQqL4tETep92gMkHV1CrbgG21oQ6yJWhuNaoZWEkQ/AbuzrQDYaRYjmgm6JPgx/QiooWzd++529blR2vBoeQqqflHPcZlkX9miqhaL9lAVtEGr2Tbv1K1wPMY3EwyKqIa57DSbzdawJAqlTrvZbPdsJKhd8srshnwMajwfPdphKSbpIL9MEjRJfyYaQEFa0eaDzcqmuYw0zd5VcKycRbUoqACUDVUQSfEuwBfBrAma+0qL6SSTMDuyn8XkLNwr/j7qI7Jf/Ja3TfNwp7lfDDUTjDZ0evuobt6Vtq+ELEVziy94vNhQZttevTEAimEYoOZul+vtFrtTpduw/WYuspmgPgDbLXnBHVfzztJAvQ08ckEK7+ovpI+jxYYyc2p2o90yW94v3yRby4L9XiuhmaDdJduOExAWW+5LG5soq+8ezLpR6MuRNluXp9kmbRrValyBjYWbo/y2JhhZGPr2Ir4xL1ixl6OCdCSjhU3VOTbQqyt51PHGIFVCfyzgmTLSCis1eh2w3MblpYecnQc4/52PVDXxM1r0LlFjpW4c0BvsrNZdrbvDR9p913e9zmM2cfGRI1v5CZUJKpxVGlPm1PImKpV8sWqCgV5fqRbHVxRgNgGyMVkNsZ+LfD1/5RRMQ3md194bOKwBw5WGolajC4Fv2srWgboGotGtYV+1wNcQ6LQBGhS4xqSI+vnUrj68Z2dLhpCsFJzL/XBk6K5WaAI10VrzdetpoJQ2a8hwRCKFa6tExv34Gg6vW3bd9cq01zzyviWJW7yQ7QDSexDyFXTensmVcoOJxaCZ0Nfzd/ZggiMZ4mv+dbhaOFC0XK+e5xo3nm2vglyo8rD4R06T/eIDwjemYfW80L4D7sJG6oHh44ah+KGQlWs1Af8wTckWdD5m3Fl8KlLIOwAosETmX2iqFrfgVRY8z9lTO6Aj3y7Ounlzo3dQVesK4zL6tJDI/y9fDo58aKJqchrEXd9Mwnbqh+x0HUL9OFRtsHh5u3IoxAs6znT9fCbV+zlYPN9+ydAhPWNYwIjUYVWdzl9ItuyPlahT4vfsZf32LjsO3IdzJb/Pb5d/Lixt4RPxOXt+uF1/zF18rG9flrPZYveEC/awI0AXgi644IILLrjgggsuuOCCCy644IIfh/8Cy/HFJkI5RNEAAAAASUVORK5CYII=****http://s3.picofile.com/file/8223240800/%D9%84%D9%88%DA%AF%D9%88%DB%8C_%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF94.jpg

شاخه های علوم اجتماعی

جمعیت شناسی
به شمار جمعیت وقایع چهار گانه (تولد ازدواج طلاق و فوت ) افزایش یا کاهش جمعیت مهاجرت و جابه جایی می پردازد

مردم شناسی
به زندگی اجتماعی و روابط اقوام محلی و گروههای نژادی و فرهنگی میپردازد

انسان شناسی
که نوع انسان را صرف نظر از قومیت و نژاد و گروه خاص ومشخصات عامانسان را در طول تاریخ بررسی می کند انسان شناسی به خصوص به مطالعه فرهنگ اقوام و ملل می پردازد

تاریخاجتماعی
سرگذشت جوامع را از زمان های دور تا حال بررسی می کند
باستان شناسی
براساس آثار و بقایا زندگی انسان را بررسی می کند
جامعه شناسی

که به بررسی و مطالعه واقعیت های اجتماعی و دگرگونیها و تحولاتی که در زندگی اجتماعی رخ می دهد و از اصول و قوانین معینی پیروی می کند ، می پردازد

*** به کانال data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAASsAAACoCAMAAACPKThEAAAAz1BMVEX///8rpN36+voAAAAjHyAfGxz///0rpNwGAADv7+8cFxgdGRoYEhQfodwaFRYEAAARCgz09PQLAAPh4eGbmZpqaWnR0dHIyMhYVVbp6Ojf39+8vLympqaxsbGJiYleW1xLR0iUk5NLSko8ODl6eXnCwsIAndt2c3Sf0e0yLi9oZGUqJSZ9fX283vCYlZaOjI3L6PRNr9/b7fhuveXz+v6u1uwwLC3J5PM6NjdfteJJq+OGw+rn8vRYtOKg0OeFyOiUyu5guuLv+/mUzufm7vggwH/tAAAULUlEQVR4nO1diX+quhKmhE0lGCjirrgUa+3m0mq3a8955///m14C6FFASAC19z2/e389ShDhc2Yyk8wkHHfBBRdccMEFF/zPQJLwn9+fs9ly+YCxXC5ns98SPuw2XODB5eLP8mX9a3p1BaHjOJD8xX+u3qfz74fZ4tx3+FOARWf2MpdlSLgJgxyWp+uHz3Pf53khkf8WL788luQIolzIsits8npJzv8/VUiJW7x8OZHSFAXowI8l9//IFRaRhzkh6qA8Remjc7WenZgt/rRfF4XPW5lepHbgOG/LU7Kl959O+G1RmH3Emqg40cK6OH05Wc9YqCHQOdWXRWE2l1NI1K5wvb+cSDXaQBDB9Wm+KwSJ+7PGXkAmqghb05fT3G8PgOppvimMxW1GmfKBNXF5khvunY2q5XsuTLlswflv7n/Xh1jMc2PKZesqoyLqjXyeK4RGIesVHvJRvx04vxZZBKtyn3wO3+owP7ie1cZJH07eVBFFzGC1WqCSeI4lAnDHeuEuaKe6oQ1m707uTBGynO/UklVDdpLrUTVKglCMFCy+0WxH63BdQZl8siWOTzJ7CpFw3tKa+A6a1P2XvNVq18NnXAuYKkGJ0qi2DTDu9KgLT9Sa/0q3GO8JP8jtUYTKA5Rn6YYfnhDwBaNRAwowuq0gXV0VUyWAZuij9RookiYlUott7XVzAZH1pqT5EanyjRYzW9cVVSh7duVadDnRFLXWaVqN63rd07oWQIqABKUV/KwluB8gPIad+htbFTSP9YrBaLmkxdtRqSJsvTBz1VLBWEBeYDzQ/CcXiqisaJPJZEwOFybaY50fonLweataSSgaABhFQQm28UMAVqLh6l4LCBpbx7D4SjOgwEjWLeMw4D0oNnUbuSrUJJYHGBtREQRR7XqPSpSPD0U5jVJJBLZZtdp9LciV3gf9hlX2DvO2Jo4Zbkr6nB6dKQznlkmy2mCM1WzkdYSdUdOybloVsbQhyzDJSX7XX0P7ZqwwLqLJjfdyErRlIzDCfwHyPLc6EicMd7U4CVUuWQxYqX381zSMXXegMRAFYrmMsitJ+rj4ilm6KW86tTtPvmoIbHxYzNW+P9EAiNBsq7b3/tGg50pa5BcAJpJFr4U3ZWyZRq3Wrum1aqCkGoN7AbVvmkTc9JWoDczVVgUb3sk9sJUlaxDsB++RYIw7LfyPJ4sWsKmp4qfZx1/oIMvOi0SrhyNim1Rw86r53qjerAFNRSOLqwNl4xMNVUFEojr03vFdRGSxCQTSzhduegOgBdSTH4vY2mENBb432nJVkooq6deppIrAeaCVrC7CXKEhd6epds/sdboIFEXQJd5WFQjifc80e09DrJIYpe7To2manZUqqH1ziIo182lUmwCASkUUsPo6Ih8BNzwQUMU0n7oMPsPHKanCftaM8r6sFUDGSudaRBcxsM+ABO+pLIAljhxDqrjxI1wQy19EWCBLuKlI2oxVyCtvaWUEsCB2NfcimgAiHfsIvBzbrwpCph2I128691h9Cq8+HyKo+NpU2FBEgIpo+07ta8IORITuI+LEevu+x7vS6bmqJuUNPTsnslVbwC9Gl7QFCBdFZfJXVUzgc1I0jGG9OfbfYveiCzzixKKKwLgTO/h1V/Z+Acr7WJyaKULWmo0rzlSxG2qbuxLS7GrEN1XsHolf+Ha36EbJBY7vjPHjAzSxR6aVoFv6CH/mlVaquJPa9Q2wfWcjiy8U9ODIjK4X8NG9t947fjC51nWeahJJD1/3IG7PQRW278fMEqmDUBidHRI3OwtVmKw3ai+LHXx4dCaPq54otAlz5Zxo5pAGBaqhvvNooIcfk6tVGICb5LNm8hk6QR9wfnwWqFAYqEIiWRKX70QgI5j7wiNBr+FoMlELH85JFYTTn8EVDreVRKqkcxl2Hz/GvFNMbJ88DgwAXv1bUpcl6Zh2PTpdOXgS0yDpOXE0sYIO/Pr4psl0ox5wODdyT/HwiIJw/sDzkiTx68QfQ/6XCFbuYiW7FQGYKEyTC+mf5JHpc7NAA4mb5kwVdJyrj+WWKAI9ccYD/pSuMBbPeWogseTT72duhydXsL4SP/l+ch9Lb1EENPvI0WWHjvx2O5OkAFOYq7fEL3Fox95zQr03AYxJMdJnPlTJEBM1f/kMSpTPVbKzi6PCE0pW/UkwtAHjh6R8BhgIUQ+fYYHy8ZkcmkPn91FYiYJuTgxRYE7mk7JbdmzL39fLxSGeCJYUXS18OAovEWivMFOIetZ0i8+sPjt0puulHkcUz3PJDhYZID0GL2Fc18olzFQnIi0wAVkS+IiNev/PjI8nioBKeOFJlNAEKmGKTASx1r18pZcrTBTu9LhEouhU8DRKWLeBoIIRYapao8gA34GUWgUhJEQlSxSBtKbrP44/Ptoua0UvDaI5ADTjxTuQ0g3yQTj9piWKJ70g1bfA9yMXg+kjICqDKplvHYAifeqCBylFsgcmas1AFAbtDwJzqmE9QPn1wEAimVlu2qAkCOIq4fwgGD0GbM2DoR4FaCOD6JiQeTZUP+AM9ICbMFJ107dFdTvNatE5D0xOuyw7V8ThZOIJ4w91NXmUwWq+RhyMRe1Aeuz9pImNe4XkhmhgMrrxxakh2FSXpeug/CeB03/+MEoUgUTtlsBpWBt04ZWxFKkCDnBFCi3MEhJEBLrt7UV5G9Fx9R/6BQSuPmY8jX8Qxhe18MrhWdUnRWAryW0AcXLIaDf6iiiWtb3sIt5WPcNVIDl/MXP6czqXwS3vZpcoT6z+UGegys5z6A57CLEVDfI4fjngkrdVTQSTVoDJmupquV7D8WHvcOCzmNI8BnTmzyl0zwe97F5dOf+En09hHTkRRC2a3R4ogkk4Xu6qAvmnAkTQAQcT+6QFRfgvO/NZ9EALJRi6WucjdI9VEFGJFAu7iCLZbQMjgimOu1NV8k99DB65EegfuixFHpHsPGQhiuefWbqPcPhcBwaj0zBSI2viuHvjMfL8imp430S+5+mgr/WQbEqc22xUcZTxjffDTENTXzxAjAt5tIzo4GW0iu5QhyqguSzFOJ+ciSls2plqC+TPkOc+QUMmqrhmOVTn5eJeeTWjjH4HUXGV/JvDr2xiJT0w5TZHJET20W5usJ7sbFleiU0IPUM0xIhRqx4CNEEORTQ4zcgV28xHxARFxehuX/NPg3Ev6aEKILp62QIiKUF5CjpfprEJos3Dg8pUWVfwdyaudLahROc5pIMdpb/92SugJEZ3i9XO374PqNFOUrtMImZjHGCkpQBP2FpgHCNgyTNRV85LFsGSXtjGMSKG+8zyYCMJTVLcUFqFTnGLd8G2C3hVD9SWVseGm/Df3VPEZtmrom4rUYXSW1BEH1DOIlgSlbO7+8tE0PC6ebSaAUBkxbJVFvHxDVldVAud4UHvuEUVqrDbUVb9IroeENBhBaeZw8HhTXrBkmaMFXYRXDWB6JNTBxX9RhVDFcscPyAlSlup6Cj2wUe+toErWjt+iAX8K96hA8pLsKByqeX3z3QxMxliYBxKhOEgpwEUP2RpE4lqG2HL3QN3ODoRxMmmmn6wZ3f4vb7zCYhECGtbE28ZvgdXmKDMXMlyateddfIxgqvCts506MZqfdQNnFFXV7xbqKV4vkIT7A/jVNW9rq+zGmApROONKuP+0TeBHXB4toL6UZz54SnlODDXYkRwxZc2goT7wPsC51Wb7j2866e3kODbdAtM9oz3COyx2xvwXYOUFvpG6x4J/hIZrZiKOPqfHcL1nxSjfDRTqPvfE7ZXvF0Um7quF4YIS8OkXyoGuNInXa5QfRyqgup5rdf7XBVeReOurrso1G+GYMzxI4UYreE1PmKqolC0cXuhGlcJwDI/78Bv5tHj3++MVGGuwrMTFVVQXgdjhERMllgSgga4CioVDRDr7q/3UQDjXaXzClcHGKuxAIBatPHBDikXRMpqpRriGJOlDlYiKKkxMzsU/tUWMrxa00wx74jVknmSCEZUBZhYYURsj8Vxj0y/hCobhmrRL7bcjAoGauFNRXCvQC5CPu8yarp1mOSI0hT8V0bcakWMqVcQvr0wCBdjfON+Q8TqWNeb8tq2OwEKHqOaRRUZ26LSoIke/V0hhHii3sG24devVjwhEwRtfDjYlJhLwSF2TcmUFx1Xf9hTcJyoGUITqBikgpvjG1bweR6x2CEwqTy1qhtPIbhGShWI7iUIn8LWfDdsrLgqGBTIgiHkC1axA/ssY0tbvuD794yGrTRz2vBP1GzqzbBSGR6Ka+80hAKlzMHerAXaN/eVymj41LJ2Pa8mPmi6JqpFviB+tCFNnhqEMoRfy2QfIoUKRk3kJOGuPEqaa7fzWHI0dckShPOElCuSxcB+3fC4aCI6ICmR6kmhGqBKwCz1IgOQLI4WL1aMQwzuVVOkqz0mCU0PqLQrCcSBevY8kq1lPFksDsnmmimyitrx5d/8EAiss2aRyLQoEZRj/Yc0teZpSpiqsetqW7YhxETELHjLki0Kp79jVPCfNIu9p1h89DpmrY56B2lCMcZtYkEap2GHrO8YwaLPYti5YIp6gAKIHNnTrxvtioajopKWhwZymWt34eygWKVa7uE9RWWcPhlE+Ax8DYAycde1Ul7rbs+ylXjB+SHBkr7TiFWarG3ejkw60ts2UHFEY+e23PSCeSRgH87zIcFKc+F01ald7YA9skbgNds6x/tI0bHvPd2vA4I1S7PudLp1pUfKQWeULXk2AVLWOksn2mJJH2mumyLC4cjKo+wVEKnAOtESxCGLlepa6YpMkoOcvJB1ZQbnM4oqljzUv5dKV5r6dDKusnlYB3ysNGnzV2nX4OmdjKvMFbyRSUepFDvlSimn44rL6DVAGJHwkEoF4e1P5wo7jZmsuwzfw9XNlOnN+1TBcJ4aFU5nr7KvPRdOKF2kuQz8SvkA1uPptobLWsQL34ILDDykcq5OVsKbASnGLwNkBfzRdKsYOOfmgQISl5mrgD+6SLE+jQy/z00EDaTbrFsmwL2hd2mZprdw/hULFUmLrGvvwPlugpb0kYYq1rV+z4Wsvnsggk7TWZx6hZS0IMuk5BhBs2d8XMnyT1k2MxHSOqvF2hEs2qL5Pa7SDLSfCYvM1v1tSxVl0fweIuq7fiwyL8AjO+vNEmrrNCOiOa/ye1PLdUR0DxL/nnX7EuwfeT77iaZQ41AFqH80sqQcFq51vpZYAVN1qVOeMmquxs+K+s08EAXAWBzGgjQJQAFAF2k+SDslYYHYCaxtcxUYtWPG059ZqUoNSGvY66VYrurFbXO1e9yhh8whdFpQTzbfo9jS54TmPJGDFqaBDMPrDByAiaKLKLfNBvU2JBkhpRkeyE4VQyDYBGqcxW6WY5vzhMQtnVNvDiCT0VDqkeNroG2LRQphnyChORYFVvsm3Z563yUZRhSDHwSPSgPfadD74Soj0uxTpNtsEqZPGGv1z7CTQtSiKDGwi4Y/DdE11HAy+raZryEUaDb7MZmSvI1U5ny2U+8PwDjTPFT9+pJKOWKv3b/Nd6Hme6DFrCZaQ0KZvQtNNQOTnirGAT7cEXq5oRYQ1LASPm6aG8FmUr4ULA/bQRUIrAtmEJxy9yXarOPrjYvZLBf9fMf2Tq3832YlqpmgphrqwdWLOFKngtjWhPQwO/5+xRuqftFuALrp3tqKsDFYNWNI2YzRQOP2CG22KKn/nXvdGrGJkYYrLsWwZjqq3ij76YJQ9jZZbAxKWzvU2mZq4+aO2+VHNxOYJPgZbGoGettQqL4tETep92gMkHV1CrbgG21oQ6yJWhuNaoZWEkQ/AbuzrQDYaRYjmgm6JPgx/QiooWzd++529blR2vBoeQqqflHPcZlkX9miqhaL9lAVtEGr2Tbv1K1wPMY3EwyKqIa57DSbzdawJAqlTrvZbPdsJKhd8srshnwMajwfPdphKSbpIL9MEjRJfyYaQEFa0eaDzcqmuYw0zd5VcKycRbUoqACUDVUQSfEuwBfBrAma+0qL6SSTMDuyn8XkLNwr/j7qI7Jf/Ja3TfNwp7lfDDUTjDZ0evuobt6Vtq+ELEVziy94vNhQZttevTEAimEYoOZul+vtFrtTpduw/WYuspmgPgDbLXnBHVfzztJAvQ08ckEK7+ovpI+jxYYyc2p2o90yW94v3yRby4L9XiuhmaDdJduOExAWW+5LG5soq+8ezLpR6MuRNluXp9kmbRrValyBjYWbo/y2JhhZGPr2Ir4xL1ixl6OCdCSjhU3VOTbQqyt51PHGIFVCfyzgmTLSCis1eh2w3MblpYecnQc4/52PVDXxM1r0LlFjpW4c0BvsrNZdrbvDR9p913e9zmM2cfGRI1v5CZUJKpxVGlPm1PImKpV8sWqCgV5fqRbHVxRgNgGyMVkNsZ+LfD1/5RRMQ3md194bOKwBw5WGolajC4Fv2srWgboGotGtYV+1wNcQ6LQBGhS4xqSI+vnUrj68Z2dLhpCsFJzL/XBk6K5WaAI10VrzdetpoJQ2a8hwRCKFa6tExv34Gg6vW3bd9cq01zzyviWJW7yQ7QDSexDyFXTensmVcoOJxaCZ0Nfzd/ZggiMZ4mv+dbhaOFC0XK+e5xo3nm2vglyo8rD4R06T/eIDwjemYfW80L4D7sJG6oHh44ah+KGQlWs1Af8wTckWdD5m3Fl8KlLIOwAosETmX2iqFrfgVRY8z9lTO6Aj3y7Ounlzo3dQVesK4zL6tJDI/y9fDo58aKJqchrEXd9Mwnbqh+x0HUL9OFRtsHh5u3IoxAs6znT9fCbV+zlYPN9+ydAhPWNYwIjUYVWdzl9ItuyPlahT4vfsZf32LjsO3IdzJb/Pb5d/Lixt4RPxOXt+uF1/zF18rG9flrPZYveEC/awI0AXgi644IILLrjgggsuuOCCCy644IIfh/8Cy/HFJkI5RNEAAAAASUVORK5CYII= جامعه شناسی بپیوندید


از نظریه سیاسی تا جامعه شناسی (ریمون آرون)

فایل زیر از کتاب مراحل اساسی سیر اندیشه در جامعه شناسی ریمون آرون میباشد البته قسمتی از این مطالب هست . برای علاقمندان به جامعه شناسی

دانلود نظریه سیاسی تا جامعه شناسی
**** در ضمن برای درخواست مطالب می توانید از طریق data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAASsAAACoCAMAAACPKThEAAAAz1BMVEX///8rpN36+voAAAAjHyAfGxz///0rpNwGAADv7+8cFxgdGRoYEhQfodwaFRYEAAARCgz09PQLAAPh4eGbmZpqaWnR0dHIyMhYVVbp6Ojf39+8vLympqaxsbGJiYleW1xLR0iUk5NLSko8ODl6eXnCwsIAndt2c3Sf0e0yLi9oZGUqJSZ9fX283vCYlZaOjI3L6PRNr9/b7fhuveXz+v6u1uwwLC3J5PM6NjdfteJJq+OGw+rn8vRYtOKg0OeFyOiUyu5guuLv+/mUzufm7vggwH/tAAAULUlEQVR4nO1diX+quhKmhE0lGCjirrgUa+3m0mq3a8955///m14C6FFASAC19z2/e389ShDhc2Yyk8wkHHfBBRdccMEFF/zPQJLwn9+fs9ly+YCxXC5ns98SPuw2XODB5eLP8mX9a3p1BaHjOJD8xX+u3qfz74fZ4tx3+FOARWf2MpdlSLgJgxyWp+uHz3Pf53khkf8WL788luQIolzIsits8npJzv8/VUiJW7x8OZHSFAXowI8l9//IFRaRhzkh6qA8Remjc7WenZgt/rRfF4XPW5lepHbgOG/LU7Kl959O+G1RmH3Emqg40cK6OH05Wc9YqCHQOdWXRWE2l1NI1K5wvb+cSDXaQBDB9Wm+KwSJ+7PGXkAmqghb05fT3G8PgOppvimMxW1GmfKBNXF5khvunY2q5XsuTLlswflv7n/Xh1jMc2PKZesqoyLqjXyeK4RGIesVHvJRvx04vxZZBKtyn3wO3+owP7ie1cZJH07eVBFFzGC1WqCSeI4lAnDHeuEuaKe6oQ1m707uTBGynO/UklVDdpLrUTVKglCMFCy+0WxH63BdQZl8siWOTzJ7CpFw3tKa+A6a1P2XvNVq18NnXAuYKkGJ0qi2DTDu9KgLT9Sa/0q3GO8JP8jtUYTKA5Rn6YYfnhDwBaNRAwowuq0gXV0VUyWAZuij9RookiYlUott7XVzAZH1pqT5EanyjRYzW9cVVSh7duVadDnRFLXWaVqN63rd07oWQIqABKUV/KwluB8gPIad+htbFTSP9YrBaLmkxdtRqSJsvTBz1VLBWEBeYDzQ/CcXiqisaJPJZEwOFybaY50fonLweataSSgaABhFQQm28UMAVqLh6l4LCBpbx7D4SjOgwEjWLeMw4D0oNnUbuSrUJJYHGBtREQRR7XqPSpSPD0U5jVJJBLZZtdp9LciV3gf9hlX2DvO2Jo4Zbkr6nB6dKQznlkmy2mCM1WzkdYSdUdOybloVsbQhyzDJSX7XX0P7ZqwwLqLJjfdyErRlIzDCfwHyPLc6EicMd7U4CVUuWQxYqX381zSMXXegMRAFYrmMsitJ+rj4ilm6KW86tTtPvmoIbHxYzNW+P9EAiNBsq7b3/tGg50pa5BcAJpJFr4U3ZWyZRq3Wrum1aqCkGoN7AbVvmkTc9JWoDczVVgUb3sk9sJUlaxDsB++RYIw7LfyPJ4sWsKmp4qfZx1/oIMvOi0SrhyNim1Rw86r53qjerAFNRSOLqwNl4xMNVUFEojr03vFdRGSxCQTSzhduegOgBdSTH4vY2mENBb432nJVkooq6deppIrAeaCVrC7CXKEhd6epds/sdboIFEXQJd5WFQjifc80e09DrJIYpe7To2manZUqqH1ziIo182lUmwCASkUUsPo6Ih8BNzwQUMU0n7oMPsPHKanCftaM8r6sFUDGSudaRBcxsM+ABO+pLIAljhxDqrjxI1wQy19EWCBLuKlI2oxVyCtvaWUEsCB2NfcimgAiHfsIvBzbrwpCph2I128691h9Cq8+HyKo+NpU2FBEgIpo+07ta8IORITuI+LEevu+x7vS6bmqJuUNPTsnslVbwC9Gl7QFCBdFZfJXVUzgc1I0jGG9OfbfYveiCzzixKKKwLgTO/h1V/Z+Acr7WJyaKULWmo0rzlSxG2qbuxLS7GrEN1XsHolf+Ha36EbJBY7vjPHjAzSxR6aVoFv6CH/mlVaquJPa9Q2wfWcjiy8U9ODIjK4X8NG9t947fjC51nWeahJJD1/3IG7PQRW278fMEqmDUBidHRI3OwtVmKw3ai+LHXx4dCaPq54otAlz5Zxo5pAGBaqhvvNooIcfk6tVGICb5LNm8hk6QR9wfnwWqFAYqEIiWRKX70QgI5j7wiNBr+FoMlELH85JFYTTn8EVDreVRKqkcxl2Hz/GvFNMbJ88DgwAXv1bUpcl6Zh2PTpdOXgS0yDpOXE0sYIO/Pr4psl0ox5wODdyT/HwiIJw/sDzkiTx68QfQ/6XCFbuYiW7FQGYKEyTC+mf5JHpc7NAA4mb5kwVdJyrj+WWKAI9ccYD/pSuMBbPeWogseTT72duhydXsL4SP/l+ch9Lb1EENPvI0WWHjvx2O5OkAFOYq7fEL3Fox95zQr03AYxJMdJnPlTJEBM1f/kMSpTPVbKzi6PCE0pW/UkwtAHjh6R8BhgIUQ+fYYHy8ZkcmkPn91FYiYJuTgxRYE7mk7JbdmzL39fLxSGeCJYUXS18OAovEWivMFOIetZ0i8+sPjt0puulHkcUz3PJDhYZID0GL2Fc18olzFQnIi0wAVkS+IiNev/PjI8nioBKeOFJlNAEKmGKTASx1r18pZcrTBTu9LhEouhU8DRKWLeBoIIRYapao8gA34GUWgUhJEQlSxSBtKbrP44/Ptoua0UvDaI5ADTjxTuQ0g3yQTj9piWKJ70g1bfA9yMXg+kjICqDKplvHYAifeqCBylFsgcmas1AFAbtDwJzqmE9QPn1wEAimVlu2qAkCOIq4fwgGD0GbM2DoR4FaCOD6JiQeTZUP+AM9ICbMFJ107dFdTvNatE5D0xOuyw7V8ThZOIJ4w91NXmUwWq+RhyMRe1Aeuz9pImNe4XkhmhgMrrxxakh2FSXpeug/CeB03/+MEoUgUTtlsBpWBt04ZWxFKkCDnBFCi3MEhJEBLrt7UV5G9Fx9R/6BQSuPmY8jX8Qxhe18MrhWdUnRWAryW0AcXLIaDf6iiiWtb3sIt5WPcNVIDl/MXP6czqXwS3vZpcoT6z+UGegys5z6A57CLEVDfI4fjngkrdVTQSTVoDJmupquV7D8WHvcOCzmNI8BnTmzyl0zwe97F5dOf+En09hHTkRRC2a3R4ogkk4Xu6qAvmnAkTQAQcT+6QFRfgvO/NZ9EALJRi6WucjdI9VEFGJFAu7iCLZbQMjgimOu1NV8k99DB65EegfuixFHpHsPGQhiuefWbqPcPhcBwaj0zBSI2viuHvjMfL8imp430S+5+mgr/WQbEqc22xUcZTxjffDTENTXzxAjAt5tIzo4GW0iu5QhyqguSzFOJ+ciSls2plqC+TPkOc+QUMmqrhmOVTn5eJeeTWjjH4HUXGV/JvDr2xiJT0w5TZHJET20W5usJ7sbFleiU0IPUM0xIhRqx4CNEEORTQ4zcgV28xHxARFxehuX/NPg3Ev6aEKILp62QIiKUF5CjpfprEJos3Dg8pUWVfwdyaudLahROc5pIMdpb/92SugJEZ3i9XO374PqNFOUrtMImZjHGCkpQBP2FpgHCNgyTNRV85LFsGSXtjGMSKG+8zyYCMJTVLcUFqFTnGLd8G2C3hVD9SWVseGm/Df3VPEZtmrom4rUYXSW1BEH1DOIlgSlbO7+8tE0PC6ebSaAUBkxbJVFvHxDVldVAud4UHvuEUVqrDbUVb9IroeENBhBaeZw8HhTXrBkmaMFXYRXDWB6JNTBxX9RhVDFcscPyAlSlup6Cj2wUe+toErWjt+iAX8K96hA8pLsKByqeX3z3QxMxliYBxKhOEgpwEUP2RpE4lqG2HL3QN3ODoRxMmmmn6wZ3f4vb7zCYhECGtbE28ZvgdXmKDMXMlyateddfIxgqvCts506MZqfdQNnFFXV7xbqKV4vkIT7A/jVNW9rq+zGmApROONKuP+0TeBHXB4toL6UZz54SnlODDXYkRwxZc2goT7wPsC51Wb7j2866e3kODbdAtM9oz3COyx2xvwXYOUFvpG6x4J/hIZrZiKOPqfHcL1nxSjfDRTqPvfE7ZXvF0Um7quF4YIS8OkXyoGuNInXa5QfRyqgup5rdf7XBVeReOurrso1G+GYMzxI4UYreE1PmKqolC0cXuhGlcJwDI/78Bv5tHj3++MVGGuwrMTFVVQXgdjhERMllgSgga4CioVDRDr7q/3UQDjXaXzClcHGKuxAIBatPHBDikXRMpqpRriGJOlDlYiKKkxMzsU/tUWMrxa00wx74jVknmSCEZUBZhYYURsj8Vxj0y/hCobhmrRL7bcjAoGauFNRXCvQC5CPu8yarp1mOSI0hT8V0bcakWMqVcQvr0wCBdjfON+Q8TqWNeb8tq2OwEKHqOaRRUZ26LSoIke/V0hhHii3sG24devVjwhEwRtfDjYlJhLwSF2TcmUFx1Xf9hTcJyoGUITqBikgpvjG1bweR6x2CEwqTy1qhtPIbhGShWI7iUIn8LWfDdsrLgqGBTIgiHkC1axA/ssY0tbvuD794yGrTRz2vBP1GzqzbBSGR6Ka+80hAKlzMHerAXaN/eVymj41LJ2Pa8mPmi6JqpFviB+tCFNnhqEMoRfy2QfIoUKRk3kJOGuPEqaa7fzWHI0dckShPOElCuSxcB+3fC4aCI6ICmR6kmhGqBKwCz1IgOQLI4WL1aMQwzuVVOkqz0mCU0PqLQrCcSBevY8kq1lPFksDsnmmimyitrx5d/8EAiss2aRyLQoEZRj/Yc0teZpSpiqsetqW7YhxETELHjLki0Kp79jVPCfNIu9p1h89DpmrY56B2lCMcZtYkEap2GHrO8YwaLPYti5YIp6gAKIHNnTrxvtioajopKWhwZymWt34eygWKVa7uE9RWWcPhlE+Ax8DYAycde1Ul7rbs+ylXjB+SHBkr7TiFWarG3ejkw60ts2UHFEY+e23PSCeSRgH87zIcFKc+F01ald7YA9skbgNds6x/tI0bHvPd2vA4I1S7PudLp1pUfKQWeULXk2AVLWOksn2mJJH2mumyLC4cjKo+wVEKnAOtESxCGLlepa6YpMkoOcvJB1ZQbnM4oqljzUv5dKV5r6dDKusnlYB3ysNGnzV2nX4OmdjKvMFbyRSUepFDvlSimn44rL6DVAGJHwkEoF4e1P5wo7jZmsuwzfw9XNlOnN+1TBcJ4aFU5nr7KvPRdOKF2kuQz8SvkA1uPptobLWsQL34ILDDykcq5OVsKbASnGLwNkBfzRdKsYOOfmgQISl5mrgD+6SLE+jQy/z00EDaTbrFsmwL2hd2mZprdw/hULFUmLrGvvwPlugpb0kYYq1rV+z4Wsvnsggk7TWZx6hZS0IMuk5BhBs2d8XMnyT1k2MxHSOqvF2hEs2qL5Pa7SDLSfCYvM1v1tSxVl0fweIuq7fiwyL8AjO+vNEmrrNCOiOa/ye1PLdUR0DxL/nnX7EuwfeT77iaZQ41AFqH80sqQcFq51vpZYAVN1qVOeMmquxs+K+s08EAXAWBzGgjQJQAFAF2k+SDslYYHYCaxtcxUYtWPG059ZqUoNSGvY66VYrurFbXO1e9yhh8whdFpQTzbfo9jS54TmPJGDFqaBDMPrDByAiaKLKLfNBvU2JBkhpRkeyE4VQyDYBGqcxW6WY5vzhMQtnVNvDiCT0VDqkeNroG2LRQphnyChORYFVvsm3Z563yUZRhSDHwSPSgPfadD74Soj0uxTpNtsEqZPGGv1z7CTQtSiKDGwi4Y/DdE11HAy+raZryEUaDb7MZmSvI1U5ny2U+8PwDjTPFT9+pJKOWKv3b/Nd6Hme6DFrCZaQ0KZvQtNNQOTnirGAT7cEXq5oRYQ1LASPm6aG8FmUr4ULA/bQRUIrAtmEJxy9yXarOPrjYvZLBf9fMf2Tq3832YlqpmgphrqwdWLOFKngtjWhPQwO/5+xRuqftFuALrp3tqKsDFYNWNI2YzRQOP2CG22KKn/nXvdGrGJkYYrLsWwZjqq3ij76YJQ9jZZbAxKWzvU2mZq4+aO2+VHNxOYJPgZbGoGettQqL4tETep92gMkHV1CrbgG21oQ6yJWhuNaoZWEkQ/AbuzrQDYaRYjmgm6JPgx/QiooWzd++529blR2vBoeQqqflHPcZlkX9miqhaL9lAVtEGr2Tbv1K1wPMY3EwyKqIa57DSbzdawJAqlTrvZbPdsJKhd8srshnwMajwfPdphKSbpIL9MEjRJfyYaQEFa0eaDzcqmuYw0zd5VcKycRbUoqACUDVUQSfEuwBfBrAma+0qL6SSTMDuyn8XkLNwr/j7qI7Jf/Ja3TfNwp7lfDDUTjDZ0evuobt6Vtq+ELEVziy94vNhQZttevTEAimEYoOZul+vtFrtTpduw/WYuspmgPgDbLXnBHVfzztJAvQ08ckEK7+ovpI+jxYYyc2p2o90yW94v3yRby4L9XiuhmaDdJduOExAWW+5LG5soq+8ezLpR6MuRNluXp9kmbRrValyBjYWbo/y2JhhZGPr2Ir4xL1ixl6OCdCSjhU3VOTbQqyt51PHGIFVCfyzgmTLSCis1eh2w3MblpYecnQc4/52PVDXxM1r0LlFjpW4c0BvsrNZdrbvDR9p913e9zmM2cfGRI1v5CZUJKpxVGlPm1PImKpV8sWqCgV5fqRbHVxRgNgGyMVkNsZ+LfD1/5RRMQ3md194bOKwBw5WGolajC4Fv2srWgboGotGtYV+1wNcQ6LQBGhS4xqSI+vnUrj68Z2dLhpCsFJzL/XBk6K5WaAI10VrzdetpoJQ2a8hwRCKFa6tExv34Gg6vW3bd9cq01zzyviWJW7yQ7QDSexDyFXTensmVcoOJxaCZ0Nfzd/ZggiMZ4mv+dbhaOFC0XK+e5xo3nm2vglyo8rD4R06T/eIDwjemYfW80L4D7sJG6oHh44ah+KGQlWs1Af8wTckWdD5m3Fl8KlLIOwAosETmX2iqFrfgVRY8z9lTO6Aj3y7Ounlzo3dQVesK4zL6tJDI/y9fDo58aKJqchrEXd9Mwnbqh+x0HUL9OFRtsHh5u3IoxAs6znT9fCbV+zlYPN9+ydAhPWNYwIjUYVWdzl9ItuyPlahT4vfsZf32LjsO3IdzJb/Pb5d/Lixt4RPxOXt+uF1/zF18rG9flrPZYveEC/awI0AXgi644IILLrjgggsuuOCCCy644IIfh/8Cy/HFJkI5RNEAAAAASUVORK5CYII= با ما تماس حاصل فرمایید****http://s3.picofile.com/file/8223240800/%D9%84%D9%88%DA%AF%D9%88%DB%8C_%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF94.jpg

1 2 3 4 5 6 >>