X
تبلیغات
زولا

جامعه شناسی

متغیر ها در تحقیق ( روش تحقیق در علوم اجتماعی)

در تعریف متغییر ها چنین آمده "هر صفت،ویژگی یا عنصر کمی و کیفی  که در یک تحقیق تغییر پذیر باشد، به عنوان مثال جنگ یا همبستگی و ... هر یک در جریان تحقیق می توانند به صورت یک متغییر در آیندبه شرط آن که بر خلاف عوامل ثابت تغییر کننده یا تغییر پذیر باشند"

ویژگی متغییر ها

1 کمی 2 کیفی

انواع متغییر

1 اسمی 2 ترتیبی 3 مستقل 4 وابسته ،تابع یا غیر مستقل 5 کنترل 6 کنترل شده 7 واسط یا متداخل 8 درونی یا بیرونی 9 منفرد 10 پیوسته و مجزا 11 تصنعی 12 الگوئی

*** کلیه مطالب این پست دارای توضیح بیشتر می باشد برای یافتن بقیه توضیحات به تلگرام گروه جامعه شناسی بپیوندید***

http://s3.picofile.com/file/8223240800/%D9%84%D9%88%DA%AF%D9%88%DB%8C_%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF94.jpg


روش تحقیق در علوم اجتماعی ( فرضیه)

فرضیه : معادل لاتین فرضیه از ریشه ای یونانی به معنای فرض و حدس گرفته شده است . در فارسی معادلی چون فرض و حدس یافته است . " به طور کلی فرضیه پاسخی موقت به جهت یافته که انسان در برابر یک امر واقع ، که از قبل برگزیده شده است مطرح میسازد"

اهمیت فرضیه : اهمیت فرضیه در تحقیقات مختلف یکسان نیست و در برخی تحقیقات نظری اهمیت کمتری دارد . به عنوان مثال در تحقیق پیرامون آراء و اندیشه پیتریم سوروکین ، هدف می تواند صرفا شناخت اندیشه او باشد . همچنین در تحقیقات اجتماعی توصیفی ، در مواردی نقش فرضیه کمتر است.

مراحل فرضیه سازی : 1 تهیه ی پیش فرضها ( دارای توضیح می باشد) 2 وارسی پیش فرض ها( دارای توضیح می باشد) 3 آزمون فرضیه ها
( دارای توضیح می باشد)

منابع فرضیه( دارای توضیح می باشد)

اصول فرضیه سازی  ( دارای توضیح می باشد)

انواع فرضیه 
( دارای توضیح می باشد)

**** کلیه مطالب مربوط به این پوست دارای توضیح بیشتر می باشند که می توان آن را از آدرس تلگرام (09368558671)بیابید****http://s3.picofile.com/file/8223240800/%D9%84%D9%88%DA%AF%D9%88%DB%8C_%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF94.jpg

نظریه معاصر کنش متقابل نمادین

درون نظریه کنش متقابل نمادین اختلافهای مهمی وجود دارد که برخی از آنها را در این بخش به بحث خواهیم کشید.

برخی از نظریه پردازان کنش متقابل از جمله بلومر و مانیس و غیره کوشیده اند تا اصول بنیادی این نظریه را برشمارند. که عبارتند از

1 انسان بر خلاف جانوران پستتر ، استعداد تفکر دارد

2 استعداد تفکر با کنش متقابل اجتماعی شکل میی گیرد

3 در کنش متقابل اجتماعی ، انسانها معانی و نمادهایی را یاد می گیرند که به آنها اجازه می دهند تا استعداد متمایز انسانی شان را برای تفکر به کار اندازند

4 معانی و نماد ها انسانها را قادر میسازد که کنش و کنش متقابل  و متمایز انسانی را انجام دهند

5 انسانها می توانند معانی و نمادهایی را که در کنش ها و کنشهای متقابل شان به کار می برند ، بر پایه تفسیری که از موقعیت می کنند ، تعدیل یا تغییر دهند


6 انسانها تا اندازه ای برای آن می توانند معانی و نماد ها را تعدیل یا تغییر دهند که توانایی کنش متقابل با خودشان را دارند ، زیرا این توانایی به آنها اجازه می دهد که راهای امکان پذیر کنش را بیاموزند ، مزایا و عدم مزایای نسبی آنها را سبک سنگین کنند و سپس یک راه را برگزینند

7 الگوهای در هم تنیده ی کنش و کنش متقابل گروه ها و جمعه ها را می سازد
http://s3.picofile.com/file/8223240800/%D9%84%D9%88%DA%AF%D9%88%DB%8C_%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF94.jpg

مشروطیت چیست

مشروطیت در مفهوم مضیق به معنای جامه عمل پوشاندن به حکومت محدود در سایه وجود قانون اساسی است . هنگامی می توان گفت مشروطست در این مفهوم وجود دارد، که نهاد حکومتی و فرایند های سیاسی به نحو موثری توسط قانون اساسی محدود گردند مشروطیت در مفهوم موسع ، دال بر مجموعه ای از ارزش ها و آرمانهای سیاسی است که نمایان گر میل به پاسداری از آزادی از طریق مهار های داخلی و خارجی بر قدرت است حکومت میباشد . مشروطیت نوعاً در حمایت از آن دسته مقررات قانون اساسی که موجب تحقق هدف فوق می گردند تجلی میابد . به ویژه قانون اساسی مدون ، اعلامیه حقوق ،تفکیک قوا، نظام دو مجلسی،و فدرالیسم و یا عدم تمرکز .
بر گرفته از کتاب کلید واژه ها در سیاست و حقوق . ترجمه شده توسط اردشیر امیر ارجمند و سید باسم موالی زاده
http://s3.picofile.com/file/8223240800/%D9%84%D9%88%DA%AF%D9%88%DB%8C_%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF94.jpg

مقاله ای درباره رابطه خشونت و تلویزیون

مقاله حاضر درباره خشونت و پرخاشگری و تاثیر گیری آن از تلویزیون می باشد که از روزها رسانه بسیار نقش اسای در همه چیز دارد که در این پست قرار خواهیم داد
دانلود مقاله


http://s3.picofile.com/file/8223240800/%D9%84%D9%88%DA%AF%D9%88%DB%8C_%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF94.jpg

<< 1 2 3 4 5 ... 19 >>