جامعه شناسی

دگرگونی اجتماعی، جریانهای فکری و جامعه شناسی اولیهٔ آمریکا

 روسکو هینکل (۱۹۸۰) و الزورت فورمن (۱۹۸۰) در تحلیل هایشان از جامعه شناسی اولیهٔ آمریکا چند زمینهٔ بنیادی را برای پیدایش نظریهٔ جامعه شناسی در آمریکا برشمرده اند. مهمترین زمینه دگرگونی هایی است که پس از جنگ داخلی درجامعهٔ آمریکایی رخ داد (برامسون، ۱۹۶۱). در فصل نخست، دربارهٔ یک رشته از عوامل دخیل در تحول نظریهٔ جامعه شناسی اروپا بحث کردهایم؛ عواملی چون صنعتی شدن شهر گرایی در تحول این نظریه در آمریکا نیز نقشی تعیین کننده داشتند. به نظر فورمن، نخستین جامعه شناسان آمریکایی امکانات مثبتی را برای صنعتی شدن قایل بودند، اما از خطرهای آن نیز به خوبی آگاهی داشتند. هرچند که این جامعه شناسان به افکار مربوط به خطرهای صنعتی شدن که جنبش کارگری و گروه های سوسیالیست ایجاد کرده بودند کشش داشتند، اما با ترمیم ریشه ای جامعه موافق نبودند. آرتور ویدیک و استنفورد لایمن (۱۹۸۵) بررسی درجهٔ یکی را دربارهٔ تأثیر مسیحیت، به ویژه پروتستانتیسم، در پایه گذاری 

جامعه شناسی آمریکا انجام دادند به نظر آنها، جامعه شناسان آمریکایی علاقهٔ پروتستانها به نجات دادن جهان را همچنان حفظ آنها استدلال می کنند«از سال ۱۸۵۴، که نخستین آثار جامعه شناختی در ایالات متحد پدیدار شدند تا آغاز جنگ جهانی نخست، جامعه شناسی در واقع واکنشی اخلاقی و فکری در برابر مسایل زندگی، اندیشه، نهادها اصول اعتقادی آمریکا بوده است»

 (ویدیک لایمن، ۱۹۸۵، ص ۱). جامعه شناسان آمریکایی در پی تشخیصی، بررسی و حل این مسایل اجتماعی بودند. در حالی که کشیشها برای حل این مسایل و رفع مشکلات مردم در چهارچوب کلیسا کار می کردند، جامعه شناسان همان کار را در داخل جامعه انجام میدادند. بیشتر این جامعه شناسان به خاطر ریشه ها و تقارن های مذهبی شان با مشروعیت

پشت سر گذاشت، اما در محیط انعطاف پذیرتر نظام نوین دانشگاهی آمریکا، آسانتر راهش را باز کرد. عامل دیگر، تأثیر نظریهٔ جامعه شناسی جاافتادهٔ اروپایی بر نظریهٔ جامعه شناسی آمریکا بود. نظریه پردازان اروپایی بیشتر نظریهٔ جامعه شناسی را آفریده بودند و آمریکاییان می توانستند روی همین زمینه کار کنند. برای آمریکاییان، مهمترین شخصیتهای جامعه شناسی اروپا اسپنسر و کنت بودند. زیمل در نخستین سالهای جامعه شناسی آمریکا اهمیت داشت، ولی دورکیم، وبر و مارکس تا چندین سال تأثیر نمایانی بر جامعه شناسی ایالات متحد نداشتند. برای نمایاندن تأثیر نظریهٔ اولیهٔ اروپایی بر جامعه شناسی آمریکا، شرح تاریخ افکار هربرت اسپنسر، جالب و آموزنده است.

http://s3.picofile.com/file/8223240800/%D9%84%D9%88%DA%AF%D9%88%DB%8C_%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF94.jpg

نظریه ساختاری کنش

در این پیست برای شما علاقه مندان نظریه ساختاری کنش رو می خواهیم قرار بدیم که ارزش رو برای شما دانشجویان رشته علوم اجتماعی می دونیم در زیر می توانید مطالعه و ببنید
نظریه ساختاری کنش

فرا نظریه چیست

موضوع انتخاب شده در این پست تعریف و توضیح فرا نظریه از کتاب نظریه های جامعه شناسی در دوران معاصر است
فرا نظریه    خواندن مطلب


روش های تحقیق از نظر اگوست کنت

اگوست کنت در 19 ژانویه 1798 و در ششمین سال جمهوری نوین فرانسه در مون پلیه یکی از شهر های جنوبی فرانسه زاده شد


روش های تحقیق  اگوست کنت               دانـــــلــــود


ایـــن مطالب از کنت بر گرفته از کتاب زندگی و اندیشه بزرگان جامعه شناسی میباشد