جامعه شناسی

شرایط تکوین نظریه های متأخر از کلاسیک ها

 همان طور که ملاحظه کردید در طبقه بندی قاب ۱٫۱، نظریه ها بر اساس نظریه های کلاسیک و متأخر طبقه بندی نشده است. اگر چه نظریه های رشته جامعه شناسی در طول قرن بیستم تغییر کرده اما این تغییرات باعث دگرگونی بنیادی در ویژگی های اصلی نظریه پردازی نشده است. با این همه، می توان نظریه ها را به کلاسیک و متأخر، مانند قاب ۱.۲، تفکیک کرد که معمولا جامعه شناسان با معیارهای متفاوتی آنها را از یکدیگر جدا می کنند. به نظر می رسد یکی از این ملاک های تعیین کننده برای تفکیک نظریه های کلاسیک و متأخر، تغییرات چشمگیر شرایط زندگی اجتماعی مردم در دوره متأخر نسبت به دوره کلاسیک هاست (گیدنز، ۱۳۷۷: ۷-4)

 
ادامه مطلب

تعریف نماییندگی در علوم اجتماعی و سیاسی

در علوم اجتماعی و علوم های سیاسی از واژه نمایندگی استفاده می شود بهتر است علاقه مندان به جامعه شناسی با تعریف آن آشنا شوند


تعریفی از نمایندگی       بی طرفی اجتماعی

دوستان علاقه مند به جامعه شناسی شما در لینک زیر می توانید با مفهوم و تعریف بی طرفی اجتماعی آشنا شوید
بی طرفی اجتماعی

اصطلاات تحرک اجتماعی چیست

در این پست ما اصطلاحاتی از تحرک اجتماعی را برای شما قرار می دهیم که موجب رضایت شما قرار بگیرد
اصطلاحات تحرک اجتماعی

آنارشیسم و مفهوم آن


تعریفی از آرشیسم برای شما قرار خواهیم داد که هرچه بهتر با مفاهیم آشنا شوید


آنارشیسم چیست


1 2 >>