جامعه شناسی

فرا نظریه چیست

موضوع انتخاب شده در این پست تعریف و توضیح فرا نظریه از کتاب نظریه های جامعه شناسی در دوران معاصر است
فرا نظریه    خواندن مطلب


مارکسیسم ساختاری

مارکسیسم ساختاری را معمولاً به گروهی از اندیشمندان فرانسوی مانند لویی آلتوسر ،نیکوس پولانزاس و موریس گودلیه نسبت می دهند و برای همین گهگاه به ساختارگرایی فرانسوی نامیده می شود . به هر روی از آنجا که این راه یافت پیروان فروانی خارج از فرانسه داشت در این جا این مکتب را مارکسیسم ساختاری می نامیم. همچنان که از نام این مکتب بر می آید مارکسیسم ساختاری آمیزه از دو مکتب مارکسیسم و ساختار گرایی را باز می نماید ساختارگرایی به تحلیل ساختارهای پنهان ولی مسلط بر زندگی اجنماعی اختصاص دارد.تعریف نماییندگی در علوم اجتماعی و سیاسی

در علوم اجتماعی و علوم های سیاسی از واژه نمایندگی استفاده می شود بهتر است علاقه مندان به جامعه شناسی با تعریف آن آشنا شوند


تعریفی از نمایندگی       اشتراک سازی و اهمییت آن


تعریف شایسته سالاری و اهمییت موضوع

در این پست با مفهوم شایسته سالاری آشنا می شوید در زیر می توانید دانلود کنیدشایسته سالاری
1 2 3 4 5 ... 11 >>