جامعه شناسی

چند کلام درباره فرهنگ منحرف ( خرده فرهنگ منحرف)

http://s9.picofile.com/file/8275627842/%D8%AE%D8%B1%D8%AF%D9%87_%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF_%D9%85%D9%86%D8%AD%D8%B1%D9%81.png

http://s3.picofile.com/file/8223240800/%D9%84%D9%88%DA%AF%D9%88%DB%8C_%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF94.jpg

تحرک اجتماعی


اصطلاح تحرک اجتماعی به جابه جایی افراد از پایگاه اجتماعی به پایگاه اجتماعی دیگر اطلاق می شود افراد ممکن است از لحاضظ طبقه اجتماعی به سمت بالا تحرک داشته باشند یا به سمت پایین یا هر در همان سطح باقی بمانند ولی شغل دیگری انتخاب کنند. جامعه شناسان چگونه گی نقش عوامل اجتماعی را در تحرک اجتماعی گروهها یا افراد مطالعه می کنند به علاوه، جامعه شناسان میزان تحرک اجتماعی را در جوامع گوناگون می سنجند.

مــثال :  در تعیین میزان تحرک اجتماعی که در یک جامعه معین وجود دارد عوامل بسیاری نقش ایفا می کنند تحصیلات،جنس،شغل پدر و نژاد برخی از این عواملند. بسیاری از مردم اعتقاد دارند که امکان تحرک در ایلات متحد بسیا بیشتر از کشور های صنعتی دیگر است، اما پژوهش نشان داده است که امکان تحریک اجتماعی در همه کشورهای صنعتی یکسان است .

(مـــبانی جامــعه شنــاسی ، بروس کوئن ، ترجمه دکتر غلامعباس توسلی _ دکتر رضا فاضل  تــهــران 91 )