X
تبلیغات
رایتل

جامعه شناسی

اندیشه سیاسی

در این قسمت ما به معرفی اندیشه های سیاسی از دید دکتر بشیریه در مورد زیر بنا و روبنا جامعه سیاسی ارائه می دهیم .

رابطه و تفسیر زیربنا  و رو بنا در جامعه شناسی سیاسی

رابطه دولت و جامعه نخستین بار از دیدگاهی جامعه شناسانه به وسیله کارل مارکس مورد بررسی قرار گرفت . چنانکه در بالا گفتیم فلسفه سیاسی قرون جدید رابطه دولت و جامعه را برحسب افراد و حقوق و آزادی های فردی و آن هم از دیدگاهی تجویزی در نظر می گرفت . اما مارکس اعتقاد داشت که نقطه عزیمت تحلیل دولت مدرن را نمی توان در فرد یا رابطه  او با دولت جستجو کرد. البته این برداشت به معنی نفی اراده و اهمیتی فرد در تاریخ نیست لیکن مارکس تعبیر دیگری از فرد داشت . به گفته او " انسان موجودی انتزاعی نیست که در خارج از جهان منزل کرده باشد بلکه انسان همان جهان اجتماعی ، دولت و  جامعه است" . بدین سان افراد تنها در ارتباط به یکدیگر اهمیت و معنی می یابند. بنابراین در صحنه زندگی سیاسی و تاریخی همواره مجموعه ای از افراد که دارای روابط ساختاری و عینی معینی با یکدیگر هستند فعالیت می کنند، چنین افرادی طبقات اجتماعی را تشکیل می دهند.بنابراین موضوع جامعه شناسی سیاسی بررسی رابطه دولت با ساخت طبقات اجتماعی است . از این نظر درک ماهیت دولت مدرن بدون شناخت رابطه آن با طبقات اجتماعی ناممکن است  .

  . در ادامه مطلب بخوانید
ادامه مطلب

مکتب فرانکفورت

مکتب فرانکفورت یکی از مکتب های مهم در جامعه شناسی و نظریه های مدرن می باشد که از جمله صاحبان به آدرونو می توان اشاره کرد که در این مکتب با اشاره به خیلی از مسائل در دنیای مدرن و بررسی نظریه پرداخته اند . در زیر مختصری از این مکتب را برای علاقه مندان به جامعه شناسی را برای دانلود قرار می دهیممکتب فرانکفورت

مقالات

در زیر مقالاتی در مورد موضوع "هویت فرهنگی" را قرار می دهیم که برای کار در مورد موضوع های هویتی استفاده می شود در زیر مجموعه مقالات را دانلود کنیدهویت فرهنگی...... دانلود

سوالات پیام نور (علوم اجتماعی)

تغییرات اجتماعی

تکنیک های خاص تحقیق

جامعه شناسی روستایی

جامعه شناسی شهری

جامعه شناسی سازمانها

جامعه شناسی سیاسی

جامعه شناسی صنعتی

کاربرد جمعیت شناسی


کلیه این سوالات با پاسخ میباشند

باسلام

در این وب برای تسهیل دانشجویان از انواع نظریه پردازان و مقاله های مربوط به کار شما ارائه می شود 

به زودی شروع به کار خواهیم کرد

<< 1 ... 45 46 47 48 49