جامعه شناسی

متغیر ها در تحقیق ( روش تحقیق در علوم اجتماعی)

در تعریف متغییر ها چنین آمده "هر صفت،ویژگی یا عنصر کمی و کیفی  که در یک تحقیق تغییر پذیر باشد، به عنوان مثال جنگ یا همبستگی و ... هر یک در جریان تحقیق می توانند به صورت یک متغییر در آیندبه شرط آن که بر خلاف عوامل ثابت تغییر کننده یا تغییر پذیر باشند"

ویژگی متغییر ها

1 کمی 2 کیفی

انواع متغییر

1 اسمی 2 ترتیبی 3 مستقل 4 وابسته ،تابع یا غیر مستقل 5 کنترل 6 کنترل شده 7 واسط یا متداخل 8 درونی یا بیرونی 9 منفرد 10 پیوسته و مجزا 11 تصنعی 12 الگوئی

*** کلیه مطالب این پست دارای توضیح بیشتر می باشد برای یافتن بقیه توضیحات به تلگرام گروه جامعه شناسی بپیوندید***

http://s3.picofile.com/file/8223240800/%D9%84%D9%88%DA%AF%D9%88%DB%8C_%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF94.jpg


روش تحقیق در علوم اجتماعی ( فرضیه)

فرضیه : معادل لاتین فرضیه از ریشه ای یونانی به معنای فرض و حدس گرفته شده است . در فارسی معادلی چون فرض و حدس یافته است . " به طور کلی فرضیه پاسخی موقت به جهت یافته که انسان در برابر یک امر واقع ، که از قبل برگزیده شده است مطرح میسازد"

اهمیت فرضیه : اهمیت فرضیه در تحقیقات مختلف یکسان نیست و در برخی تحقیقات نظری اهمیت کمتری دارد . به عنوان مثال در تحقیق پیرامون آراء و اندیشه پیتریم سوروکین ، هدف می تواند صرفا شناخت اندیشه او باشد . همچنین در تحقیقات اجتماعی توصیفی ، در مواردی نقش فرضیه کمتر است.

مراحل فرضیه سازی : 1 تهیه ی پیش فرضها ( دارای توضیح می باشد) 2 وارسی پیش فرض ها( دارای توضیح می باشد) 3 آزمون فرضیه ها
( دارای توضیح می باشد)

منابع فرضیه( دارای توضیح می باشد)

اصول فرضیه سازی  ( دارای توضیح می باشد)

انواع فرضیه 
( دارای توضیح می باشد)

**** کلیه مطالب مربوط به این پوست دارای توضیح بیشتر می باشند که می توان آن را از آدرس تلگرام (09368558671)بیابید****http://s3.picofile.com/file/8223240800/%D9%84%D9%88%DA%AF%D9%88%DB%8C_%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF94.jpg

عناصر اصلی تحقیق

از مهمترین بخش های جامعه شناسی روش تحقیق است ما در این پست و به تعداد برای شما علاقه مندان به رشته جامعه شناسی توضیح خواهیم داد در زیر فایلی قرار می دهیم که از کتاب روش های تحقیق ساروخانی می باشد


عناصر اصلی تحقیق ( مفاهیم ) دانلود

برای دریافت این فایل به آدرس societyjamea@yahoo.com پیغام ارسال کنید

سال نو مبارک

سلام خدمت دوستان و همراهان همیشگی سایت جامعه شناسی ان شالله سالی که در حال گذر است هر چه غم و نارحتی داشته با خود ببرد و پیشاپیش سال نو تون مبارک و به خیر و خوشی سالی پر از برکت و سربلندی باشه


نظریه معاصر کنش متقابل نمادین

درون نظریه کنش متقابل نمادین اختلافهای مهمی وجود دارد که برخی از آنها را در این بخش به بحث خواهیم کشید.

برخی از نظریه پردازان کنش متقابل از جمله بلومر و مانیس و غیره کوشیده اند تا اصول بنیادی این نظریه را برشمارند. که عبارتند از

1 انسان بر خلاف جانوران پستتر ، استعداد تفکر دارد

2 استعداد تفکر با کنش متقابل اجتماعی شکل میی گیرد

3 در کنش متقابل اجتماعی ، انسانها معانی و نمادهایی را یاد می گیرند که به آنها اجازه می دهند تا استعداد متمایز انسانی شان را برای تفکر به کار اندازند

4 معانی و نماد ها انسانها را قادر میسازد که کنش و کنش متقابل  و متمایز انسانی را انجام دهند

5 انسانها می توانند معانی و نمادهایی را که در کنش ها و کنشهای متقابل شان به کار می برند ، بر پایه تفسیری که از موقعیت می کنند ، تعدیل یا تغییر دهند


6 انسانها تا اندازه ای برای آن می توانند معانی و نماد ها را تعدیل یا تغییر دهند که توانایی کنش متقابل با خودشان را دارند ، زیرا این توانایی به آنها اجازه می دهد که راهای امکان پذیر کنش را بیاموزند ، مزایا و عدم مزایای نسبی آنها را سبک سنگین کنند و سپس یک راه را برگزینند

7 الگوهای در هم تنیده ی کنش و کنش متقابل گروه ها و جمعه ها را می سازد
http://s3.picofile.com/file/8223240800/%D9%84%D9%88%DA%AF%D9%88%DB%8C_%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF94.jpg

<< 1 2 3 4 5 ... 50 >>