جامعه شناسی

شرایط تکوین نظریه های متأخر از کلاسیک ها

 همان طور که ملاحظه کردید در طبقه بندی قاب ۱٫۱، نظریه ها بر اساس نظریه های کلاسیک و متأخر طبقه بندی نشده است. اگر چه نظریه های رشته جامعه شناسی در طول قرن بیستم تغییر کرده اما این تغییرات باعث دگرگونی بنیادی در ویژگی های اصلی نظریه پردازی نشده است. با این همه، می توان نظریه ها را به کلاسیک و متأخر، مانند قاب ۱.۲، تفکیک کرد که معمولا جامعه شناسان با معیارهای متفاوتی آنها را از یکدیگر جدا می کنند. به نظر می رسد یکی از این ملاک های تعیین کننده برای تفکیک نظریه های کلاسیک و متأخر، تغییرات چشمگیر شرایط زندگی اجتماعی مردم در دوره متأخر نسبت به دوره کلاسیک هاست (گیدنز، ۱۳۷۷: ۷-4)

 
ادامه مطلب

دگرگونی اجتماعی، جریانهای فکری و جامعه شناسی اولیهٔ آمریکا

 روسکو هینکل (۱۹۸۰) و الزورت فورمن (۱۹۸۰) در تحلیل هایشان از جامعه شناسی اولیهٔ آمریکا چند زمینهٔ بنیادی را برای پیدایش نظریهٔ جامعه شناسی در آمریکا برشمرده اند. مهمترین زمینه دگرگونی هایی است که پس از جنگ داخلی درجامعهٔ آمریکایی رخ داد (برامسون، ۱۹۶۱). در فصل نخست، دربارهٔ یک رشته از عوامل دخیل در تحول نظریهٔ جامعه شناسی اروپا بحث کردهایم؛ عواملی چون صنعتی شدن شهر گرایی در تحول این نظریه در آمریکا نیز نقشی تعیین کننده داشتند. به نظر فورمن، نخستین جامعه شناسان آمریکایی امکانات مثبتی را برای صنعتی شدن قایل بودند، اما از خطرهای آن نیز به خوبی آگاهی داشتند. هرچند که این جامعه شناسان به افکار مربوط به خطرهای صنعتی شدن که جنبش کارگری و گروه های سوسیالیست ایجاد کرده بودند کشش داشتند، اما با ترمیم ریشه ای جامعه موافق نبودند. آرتور ویدیک و استنفورد لایمن (۱۹۸۵) بررسی درجهٔ یکی را دربارهٔ تأثیر مسیحیت، به ویژه پروتستانتیسم، در پایه گذاری 

جامعه شناسی آمریکا انجام دادند به نظر آنها، جامعه شناسان آمریکایی علاقهٔ پروتستانها به نجات دادن جهان را همچنان حفظ آنها استدلال می کنند«از سال ۱۸۵۴، که نخستین آثار جامعه شناختی در ایالات متحد پدیدار شدند تا آغاز جنگ جهانی نخست، جامعه شناسی در واقع واکنشی اخلاقی و فکری در برابر مسایل زندگی، اندیشه، نهادها اصول اعتقادی آمریکا بوده است»

 (ویدیک لایمن، ۱۹۸۵، ص ۱). جامعه شناسان آمریکایی در پی تشخیصی، بررسی و حل این مسایل اجتماعی بودند. در حالی که کشیشها برای حل این مسایل و رفع مشکلات مردم در چهارچوب کلیسا کار می کردند، جامعه شناسان همان کار را در داخل جامعه انجام میدادند. بیشتر این جامعه شناسان به خاطر ریشه ها و تقارن های مذهبی شان با مشروعیت

پشت سر گذاشت، اما در محیط انعطاف پذیرتر نظام نوین دانشگاهی آمریکا، آسانتر راهش را باز کرد. عامل دیگر، تأثیر نظریهٔ جامعه شناسی جاافتادهٔ اروپایی بر نظریهٔ جامعه شناسی آمریکا بود. نظریه پردازان اروپایی بیشتر نظریهٔ جامعه شناسی را آفریده بودند و آمریکاییان می توانستند روی همین زمینه کار کنند. برای آمریکاییان، مهمترین شخصیتهای جامعه شناسی اروپا اسپنسر و کنت بودند. زیمل در نخستین سالهای جامعه شناسی آمریکا اهمیت داشت، ولی دورکیم، وبر و مارکس تا چندین سال تأثیر نمایانی بر جامعه شناسی ایالات متحد نداشتند. برای نمایاندن تأثیر نظریهٔ اولیهٔ اروپایی بر جامعه شناسی آمریکا، شرح تاریخ افکار هربرت اسپنسر، جالب و آموزنده است.

http://s3.picofile.com/file/8223240800/%D9%84%D9%88%DA%AF%D9%88%DB%8C_%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF94.jpg

نقش نیروی فکری در پیدایش نظریه جامعه شناسی

http://s3.picofile.com/file/8223240800/%D9%84%D9%88%DA%AF%D9%88%DB%8C_%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF94.jpg

چند کلام درباره فرهنگ منحرف ( خرده فرهنگ منحرف)

http://s9.picofile.com/file/8275627842/%D8%AE%D8%B1%D8%AF%D9%87_%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF_%D9%85%D9%86%D8%AD%D8%B1%D9%81.png

http://s3.picofile.com/file/8223240800/%D9%84%D9%88%DA%AF%D9%88%DB%8C_%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF94.jpg

روش تحقیق ساروخانی جلد اول (بخش اول)

در این پست برای شما دوستان وعلاقمندان به جامعه شناسی و بخصوص رشته ی علوم اجتماعی بخش اول کتاب دکتر باقر ساروخانی از کتاب روش تحقیق، قرار داده ایم که بخش اول شامل پنچ فصل میباشد شما دوستان می توانید اون رو در این پست دریافت کنید


در اینجا کنید

در این قسمت برای دریافت فایل هزینه ای 4000 هزار تومانی پرداخت کنید تا پسورد فایل به شما تعلق بگیرد و شما می توانید از طریق ارتباط با 09180861265 تلگرام


http://s3.picofile.com/file/8223240800/%D9%84%D9%88%DA%AF%D9%88%DB%8C_%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF94.jpg

<< 1 2 3 4 5 ... 50 >>