جامعه شناسی

سال نو مبارک

سلام خدمت دوستان و همراهان همیشگی سایت جامعه شناسی ان شالله سالی که در حال گذر است هر چه غم و نارحتی داشته با خود ببرد و پیشاپیش سال نو تون مبارک و به خیر و خوشی سالی پر از برکت و سربلندی باشه


نظریه معاصر کنش متقابل نمادین

درون نظریه کنش متقابل نمادین اختلافهای مهمی وجود دارد که برخی از آنها را در این بخش به بحث خواهیم کشید.

برخی از نظریه پردازان کنش متقابل از جمله بلومر و مانیس و غیره کوشیده اند تا اصول بنیادی این نظریه را برشمارند. که عبارتند از

1 انسان بر خلاف جانوران پستتر ، استعداد تفکر دارد

2 استعداد تفکر با کنش متقابل اجتماعی شکل میی گیرد

3 در کنش متقابل اجتماعی ، انسانها معانی و نمادهایی را یاد می گیرند که به آنها اجازه می دهند تا استعداد متمایز انسانی شان را برای تفکر به کار اندازند

4 معانی و نماد ها انسانها را قادر میسازد که کنش و کنش متقابل  و متمایز انسانی را انجام دهند

5 انسانها می توانند معانی و نمادهایی را که در کنش ها و کنشهای متقابل شان به کار می برند ، بر پایه تفسیری که از موقعیت می کنند ، تعدیل یا تغییر دهند


6 انسانها تا اندازه ای برای آن می توانند معانی و نماد ها را تعدیل یا تغییر دهند که توانایی کنش متقابل با خودشان را دارند ، زیرا این توانایی به آنها اجازه می دهد که راهای امکان پذیر کنش را بیاموزند ، مزایا و عدم مزایای نسبی آنها را سبک سنگین کنند و سپس یک راه را برگزینند

7 الگوهای در هم تنیده ی کنش و کنش متقابل گروه ها و جمعه ها را می سازد
http://s3.picofile.com/file/8223240800/%D9%84%D9%88%DA%AF%D9%88%DB%8C_%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF94.jpg