جامعه شناسی

نیکوس پولانزاس

نیکوس پولانزاس (21 .دیسامبر . 1936 )

در یونان چشم به دنیا گشود مهمترین و با نفوذ ترین مارکسیست نظریه پرداز دولت و سیاست در دوره­ی پس از جنگ جهانی دوم بود . پدرش استاد و یک شخصیت شناخته شده یونان بود . او که دانش آموزی استثنایی بود در کودکی به زبان فرانسه تسلط کامل پیدا کرد  و در سال 1953 مصادف با 17 سالگی اش درجه ای معادل لیسانس گرفت و بعد وارد دانشگاه حقوق آتن شد و در سال 1975 از این دانشگاه فارغ التحصیل شد . از آن جهت رشته حقوق را برای خواندن برداشته بود که فرصت تحصیل فلسفه و علوم اجتماعی را برایش فراهم می کرد . در این رشته با درجه بالایی فارغ نشد هر چند که کم و بیش در جناح چپ فعالیت می کرد اما هنوز مارکسیست نشده بود . در سال 1960 به سوربون راه یافت و در آنجا دستیار آموزش حقوق تدریس کرد . در همان سال رساله دکتری خود را تکمیل و با افرادی در فرانسه همچون ژان پل ساتر و سیمون دوبوار پیوند نزدیک داشت . در دهه 1960 و 1970 بیش از پیش درگیر نظریه مارکسیستی بود و تفکرات او بیشتر با فرانسویان گره خورده بود . پولانزاس در 1979 در اکتبر خودکشی کرد .


مارکسیسم ساختاری

مارکسیسم ساختاری را معمولاً به گروهی از اندیشمندان فرانسوی مانند لویی آلتوسر ،نیکوس پولانزاس و موریس گودلیه نسبت می دهند و برای همین گهگاه به ساختارگرایی فرانسوی نامیده می شود . به هر روی از آنجا که این راه یافت پیروان فروانی خارج از فرانسه داشت در این جا این مکتب را مارکسیسم ساختاری می نامیم. همچنان که از نام این مکتب بر می آید مارکسیسم ساختاری آمیزه از دو مکتب مارکسیسم و ساختار گرایی را باز می نماید ساختارگرایی به تحلیل ساختارهای پنهان ولی مسلط بر زندگی اجنماعی اختصاص دارد.نظریه ی انتقادی

نظریه های انتقادی جزء نظریه های دوران 1923 که در فرانکفورت رسماً آغار به کار کرد می باشد . این نظریه از نومارکسیست ها بود که انتقاد های به فرهنگ ،نظریه مارکسیستی؛ اثبات گرایی و ... در زیر فایلی موجود می باشد که توضیحات کامل درباره این نظریه داده شدهنظریه انتقادی

*لطفاً کاربران گرامی در مجموعه دوم سایت ثبت نام فرمایید در غیر این صورت از استفاده برخی مطالب مهم بی بهره خواهید شد*تعریف لیبرال دموکراسی

یک تعریف اجتماعی و مفهومی از مفاهیم علوم اجتماعی می توانید در زیر دانلود کنیدتعریف لیبرال دموکراسی   

تعربف اجتماعی مسئولیت

1 2 >>