X
تبلیغات
زولا

جامعه شناسی

جهانی شدن

جهانی شدن عبارت است از ظهور شبکه جدید و پیچیده ای از به هم پیوستگی و درهم تندیدگی که حاکی از آن است که مسیر حیات زندگی ما به صورت فزاینده ای در اثر وقایع و تصمیماتی شکل می گیرد که در فاصله بسیار دوری از ما رخ می دهد و اتخاذ می شود. بنابرین اهمییت روبه افول فواصل جغرافیایی و مرزهای سرزمینی مثل مرزهای موجود بین دولت-ملت ها ویژگی اصلی جهانی شدن میباشد . با این حال هرگز نباید تصور کرد که جهانی شدن به معنای تبعیت (منافع محلی ) و (منافع ملی ) از ( منافع جهانی ) است بلکه جهانی شدن بیشتر بر تعمیق وگسترش فرایند سیاسی تاکید می ورزد بدین معنا که رویداد های محلی ،ملی و جهانی به طور مداوم بر هم تاثیر می گذارند. جهانی شدن اقتصاد بر ادغام اقتصادهای ملی در یک اقتصاد جهانی گسترده اشاره دارد این امر در اهمیت روبه رشد تجارت بین المللی و گردش سرمایه و درخشش چشمگیر موسسات فراملی که گاهی اوقات تحت عنوان ((مک دونالدیزاسیون ))توصیف می شود ، تجلی یافته استنظرات (0)
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.