جامعه شناسی

اصطلاحات جمعیت شناسی

در هر رشته ای برای شناخت بهتر و کاربرد صحیح آن باید قبل از همه مبانی آن رشته یا تعریف های آن رشته را یاد گرفت در زیر برای شما علاقمندان به جامعه شناسی اصطلاحاتی از جمعیت شناسی رو قرار می دهیم

اصطلاحات جمعیت شناسیآنارشیسم و مفهوم آن


تعریفی از آرشیسم برای شما قرار خواهیم داد که هرچه بهتر با مفاهیم آشنا شوید


آنارشیسم چیست


آزادی مدنی چیست

در زیر تعریف و مفهومی از جامعه شناسی که درباره آزادی مدنی تعریفی به عمل آورده است قرار می دهیم ( به ادامه مطلب بروید ) 

ادامه مطلب

کلید واژه ها در سیاست و حقوق عمومی ( معرفی کتاب )

کتاب حاضر اثر اندرو هیوود به ترجمه ی آقایان اردشیر امیر ارجمند و سید باسم موالی زاده می باشد ، این کتاب تعاریف از مفهوم های جامعه و علومی که در اجتماع هست و از آن نستفاده می شود مانند لیبرالیسم،امپریالیسم،جامعه مدنی، اقتدار و ... میباشد که جدای از تعریف آنها اهمیت آنها و نحوی پیدایش آنها بحث کرده است . این کتاب در کتابخانه جامعه شناسی موجود است شما می توانید هر کدام از مفهوم ها را که می خواهید آن را درخواست کنید


جهانی شدن

جهانی شدن عبارت است از ظهور شبکه جدید و پیچیده ای از به هم پیوستگی و درهم تندیدگی که حاکی از آن است که مسیر حیات زندگی ما به صورت فزاینده ای در اثر وقایع و تصمیماتی شکل می گیرد که در فاصله بسیار دوری از ما رخ می دهد و اتخاذ می شود. بنابرین اهمییت روبه افول فواصل جغرافیایی و مرزهای سرزمینی مثل مرزهای موجود بین دولت-ملت ها ویژگی اصلی جهانی شدن میباشد . با این حال هرگز نباید تصور کرد که جهانی شدن به معنای تبعیت (منافع محلی ) و (منافع ملی ) از ( منافع جهانی ) است بلکه جهانی شدن بیشتر بر تعمیق وگسترش فرایند سیاسی تاکید می ورزد بدین معنا که رویداد های محلی ،ملی و جهانی به طور مداوم بر هم تاثیر می گذارند. جهانی شدن اقتصاد بر ادغام اقتصادهای ملی در یک اقتصاد جهانی گسترده اشاره دارد این امر در اهمیت روبه رشد تجارت بین المللی و گردش سرمایه و درخشش چشمگیر موسسات فراملی که گاهی اوقات تحت عنوان ((مک دونالدیزاسیون ))توصیف می شود ، تجلی یافته است1 2 3 >>