جامعه شناسی

روش تحقیق کمی و کیفی

از آنجا که در رشته علوم اجتماعی بحث تحقیق و پژوهش یک امر بسیار مهمی میباشد ما در زیر یک فایل را برای علاقه مندان قرار خواهیم داد که تعاریف و توضیحاتی درباره تحقیق به روش کمی یا کیفی می باشد می توانید در زیر این فایل را دریافت کنید


پژوهش به روش کمــی یا کیفی

پســــورد فــایل : society-jamea

تاریخ فلسفه ویل دورانت

تاریخ فلسفه ویل دورانت از کتاب های فلسفی است که در آن به تاریخ پیدایش فلسفه از ارسطو تا شوپنهاور و نیچه و غیره تا عصر جدید بحث به میان آورده است در این میان برای علاقه مندان به رشته علوم اجتماعی توضیح خواهیم داد که این کتاب به طور کلی برای شما دوستان مفید می باشد از آن جهت که بیشتر جامعه شناسان یا خو جامعه شناس - فیلسوف بودن یا از نظریات آنان بهره جسته اند. در زیر می توانید این کتاب را به صورت پی دی اف (pdf ) دانلود کنید که لازم به ذکر می باشم فایل درون زیپ دارای پسورد می باشد لذا با نام نویسی در خبرنامه سایت پسورد را دریافت کنید شایان ذکر است نام نویسی در خبرنامه زمان آنچنانی نمی برد و هیچ گونه ایمیلی که حاوی تبلیغات باشد درون ایمیلتان از آن پس قرار نخواهد گرفت.

دانلود کتاب تاریخ فلسفه


نحوی ثبت نام در خبر نامه سایت: در کادر اولی نام خودتان یا هر اسم مستعاری در کادر دوم ایمیل یا جیمیلتان را وارد کنید بعد روی گزینه ثبت کلیک کنید.

معرفی کتاب ( ویرایش متون )

http://s5.picofile.com/file/8133305134/%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87_%D8%A7%DB%8C_%D8%AF%D8%B1_%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87_%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%DB%8C.jpg

کتاب حاضر نوشته ضیاء موحد در باب ویرایش متون از جمله مقاله و پایان نامه میباشد نام کتاب رساله ای در مقاله نویسی ( البته واضح و مبرهن است که ... )

شما دوستان و علاقه مندان می توانید با درخواست از هر قسمت کتاب مطالبی را دریافت کنید این کتاب از انتسارات نیلوفر میباشد.

http://s5.picofile.com/file/8108957534/%D9%87%D9%88%D9%84%D9%88%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%851.jpg

رفتار جمعی چیست

رفتار جمعی زمانی رخ می دهد که روش های مرسوم و سنتی برای اداره امور مناسب و کافی نباشد . رفتار جمعی عبارت است از الگو های بی ساختار،خود انگیخته، هیجانی و پیش بینی ناپذیر . افرادی که از رفتار جمعی پیروی می کنند در برابر محرک خاصی که ممکن است شخص دیگر یا حادثه معینی باشد واکنش نشان می دهد.

جـــمع

به گروهی که در رفتار جمعی شرکت می جویند اطلاق می شود. جمع گروهی موقتی بی ساختار و بدون تقسیم نقش رسمی است و سلسله مراتب قدرت در آن وجود ندارد.


انواع رفتار جمعی

افرادی که در رفتار جمعی درگیر می شوند ، ممکن است به فعالیت های وسیعی از جمله شورش،هوس اجتماعی،پیروی از مُد و جنون جمعی دچار شوند


تعاریف از اصطلاح های پایگاه و نقش

پایگاه اکتسابی : پایگاهی که فرد با تلاش شخصی و نشان دادن مهارت کسب کرده است
پایگاه انتسابی : پایگاهی که فرد به هنگام تولد آن را بدست می آورد
نقش محقق : شیوه ای که فرد در حال حاضر بر طبق آن ایفا نقش می کند
نقش محول :شیوه ای که جامعه از ما انتظار دارد که نقش خود را آن چنان ایفا کنیم
گروه مرجع : گروهی که به منزله الگوی رفتار برای افرادی که می خواهند قضاوت و ارزیابی خود بپردازند به کار می رود
نقش : رفتار مورد انتظار از کسانی که پایگاه معینی را اشغال کرده اند
تعارض نقشها : وضعیتی که به دلیل داشتن یک یا چند پایگاه که مستلزم ایفای نقشهای متضاد است، برای فرد پیش می آید
دلسردی از نقش : ایفای نقش بدون علایق شخصی و همراه با سهل انگاری
ناکامی نقش : ناکامی فردی که در نقش معینی که ایفا می کند
الگوی نقش : فردی که ما او را شاخص می انگاریم و می خواهیم رفتارش را تقلید کنیم
شبکه نقشها : روابط فرد با افرادی که هنگام ایفای نقش با آنان در تماس است
فشار نقش : وضعیتی که شخص در ایفای نقش به دلیل وظایف متناقضی که باید انجام دهد، دچار مشکل می شود
پایگاه : وضعیت اجتماعی فرد در گروه؛ یا گروه در جامعه

(مبانی جــامعه شناسی ؛بروس کوئن ؛ توسلی )