جامعه شناسی

ماتریالیسم تاریخی

ماتریالیسم تاریخی نظریه ای در باب تاریخ است که از سوی کارل مارکس طراحی گردید و توسط دوست و همکارش فردریک انگلس به عنوان برداشتی مادی گرایانه از تاریخ توصیف گردید نظریه مزبور بر اهمییت حیات اقتصدی و شرایطی که افراد در سایه آن وسایل امرار معاش خود را تولید و تکثیر می کنند تاکید دارد. این نظریه در بیانی ساده تر در این باور منعکس است که زیربنای اقتصادی اساساً مشتمل بر شیوه تولید یا نظام اقتصادی سازنده و معنی کننده روبنای مسلکی و سیاسی است و این روبنا در برگیرنده سایر نهاد ها از جمله سیاست،حقوق،مذهب،هنر و غیره است. ادعای مارکس مبنی بر این که وجود اجتماعی آگاهی را تعیین می کند جلوه دیگری از این نظریه میباشد بنابراین ماتریالیسم تاریخی تحولات اجتماعی ،تاریخی و فرهنگی را از منظر عوامل مادی و طبقاتی توجیه و تفسیر می کند. با وجود این مباحثات قابل ملاحضه ای پیرامون ماهیت دقیق رابطه بین ((زیر بنا و رو بنا )) صورت گرفته است . ماتریالیسم تاریخی را باید از ((ماتریالیسم دیالیکتیکی )) که بر حیات فکری اتحاد جماهیر شوروی سایه افکنده بود و دارای خصیصه ماشین انگارانه و جبرگرایی آشکار است تفکیک کرد.


تحرک اجتماعی


اصطلاح تحرک اجتماعی به جابه جایی افراد از پایگاه اجتماعی به پایگاه اجتماعی دیگر اطلاق می شود افراد ممکن است از لحاضظ طبقه اجتماعی به سمت بالا تحرک داشته باشند یا به سمت پایین یا هر در همان سطح باقی بمانند ولی شغل دیگری انتخاب کنند. جامعه شناسان چگونه گی نقش عوامل اجتماعی را در تحرک اجتماعی گروهها یا افراد مطالعه می کنند به علاوه، جامعه شناسان میزان تحرک اجتماعی را در جوامع گوناگون می سنجند.

مــثال :  در تعیین میزان تحرک اجتماعی که در یک جامعه معین وجود دارد عوامل بسیاری نقش ایفا می کنند تحصیلات،جنس،شغل پدر و نژاد برخی از این عواملند. بسیاری از مردم اعتقاد دارند که امکان تحرک در ایلات متحد بسیا بیشتر از کشور های صنعتی دیگر است، اما پژوهش نشان داده است که امکان تحریک اجتماعی در همه کشورهای صنعتی یکسان است .

(مـــبانی جامــعه شنــاسی ، بروس کوئن ، ترجمه دکتر غلامعباس توسلی _ دکتر رضا فاضل  تــهــران 91 )


قانون پیشرفت بشر از دیدگاه کنت


کنت حتی در همان اویل کار خود در سال 1822که هنوز شاگرد سن سیمون بود برای خود این وظیفه را قائل شده بود که کشف کند که چگونه نوع بشر از طریق پشت سر گذاشتن رشته ثابتی از دگرگونی های پی در پی از حالتی نچندان برتر از میمون های عالی به تدریج به نقظه ای رسید که اروپای متمدن امروزه در آن سیر می کند.کنت با به کار بستن آنچه که خود روش مقایسه علمی در گذشت زمان نامید به مفهوم بنیادی خویش دست یافت که همان قانون پیشرفت بشر یا قانون سه مرحله ای است. (در ادامه مطالعه نمایید )


 

ادامه مطلب

تاریخ فلسفه سیاسی

در این بخش ما دوستان کتاب تاریخ فلسفه سیاسی رو برای شما قرار خواهیم داد در زیر می توانید دانلود کنیدتاریخ فلسفه سیاسی دانلود     پسورد فایل society-jamea.irاین کتاب نوشته دکتر بهاءالدین پازارگاد سال انتشار1348 در چاپ سوم جلد اول