X
تبلیغات
زولا

جامعه شناسی

اخلاق هنجار بنیاد

اخلاق هنجار بنیاد

آن جا که اصول اولیه ی التزام و عمل بر حق مورد توجه باشند رویکرد مبتنی بر حقوق را باید در راستای رویکرد های منفعت باورانه ،پیمان گرایانه و کانتی مد نظر قرار داد در حالی که همه رویکرد ها حقوق (اکتسابی )گوناگونی را به رسمیت می شناسند این رویکرد جایگاهی اساسی به حقوق می بخشد خواه حقوق بشر پیشا اجتماعی ( مبتنی بر انسانیت فرد، نظیر حقوقی طبیعی که خدا یا طبیعت آن را ارزانی داده است ) و خواه حقوق بدیهی ( که در نتیجه ی ناخشنودی گسترده همگان از هرگونه افراط در راه ارضای نیازها یا منافع فردی پدید می آیند ) طرداران این رویکرد مبتنی بر حقوق مسلم از جمله جان لاک قرن هفدهمی و رابرت نوژیک قرن بیستمی اند. مسائل مطرح در این رویکرد شامل حل مشکلات  و اختلافات موجود در خصوص هویت این گونه حقوق اساسی و تناقضات ناشی از تعارض حقوق اساسی افراد مختلف با یکدیگر است ( در ادامه بخوانید )

( اخلاق هنجاربنیاد یکی از مباحث کتاب فرهنگ اندیشه انتقادی از روشنگری تا پسامدرنیته می باشد از این پس مطالبی را که از اندیشه انتقادی باشد از همین کتاب برگفته که این کتاب در کتابخانه جامعه شناسی ما موجود است لذا شما علاقه مندان به رشته جامعه شناسی هر مبحثی از این کتاب را درخواست کنید ما آن را قرار می دهیم )

 

 

رویکرد های پیمان گرا همانند رویکرد راولز (1971 ) از امتیاز ایجاد رویه ی صدور احکامی با توسل به موقعیت های معاهداتی برخورد دارند . با این حال این رویکرد ها با مسائلی این چنین مواجه اند که ازچه رو باید منافع گروه های غیر عقل مدار را از نظر دور داشته و این که چگونه می توان نسل های آینده را در شمول پیمان ها و معاهدات کنونی دانست پیمان و معاداتی که پیشاپیش طرحی را برای آیندگان نقش می زنند . افزون بر این تلاش رویکرد های مذکور برای اقتباس اصول اخلاقی از پسندهای عاملان منفعت جو به طور گسترده وبه خاطر درک انتزاعی وتهی شده ی توجیه ناپذشان از نفس مورد انتقاد وارد شده . رویکرد کاتنی با تاکید بر این که انسانیت نباید صرفاً به عنوان یک وسیله برخورد کرد ، وبا وجود ابهام در تصورش از مد نظر گرفتن انسانیت به عنوان یک هدف مورد استقبال گسترده ای قرار گرفته است . این موضوع توان خود را از این الزام می گیرد که بجای نقد اخلاقی افراد را باید مورد توجه اخلاقی قرار داد؛ با این حال، نگرشی مبتنی بر مد نظر قراردادن پیامدهای قواعد نیز می توان مستلزم همین امر باشد . ضعف این رویکرد در بی اعتنایی اش به، دست کم ، برخی از پیامدهای گریز ناپذیر اعمال است چرا که این پیامدها در تلقی های متقاعد کننده ای از مسئولیت ( اخلاقی ) باید مد نظر قرار گیرند . قابل دفاع ترین پیامدنگری آنجاست که این رویکرد با قواعد پشتیبان و حافظ حقوق و عدالت کاملا ممزوج شده و بر پایه نظریه ارزش قابل دفاعی استوار می شود . نظریه ارزش مطرح در رویکرد فایده باورانه معمولاً نظریه ای بیش اندازه محدود دانسته می شود ، زیرا قادر به درگیری همه امور و یا خشنود سازی محاوقات مّدرک یا ارضای امیال نیست . یک نظریه قابل توجیه باید ارزش های دیگر از جمله استقلال و توسعه توان های شاخص انسانی را نیز در بر گیرد وبه همین نحو باید در فکر اولویت بخشی به ارضای نیازهای پایه یی ، و ارزیابی این تکثر ارزش ها به شیوه هایی ناخود سرانه باشد


نظرات (0)
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.