جامعه شناسی

خشونت تضاد

کوزر گزینه های مهمی را در مورد سطح خشونت در تضاد ارائه داده است. همچنان که اغلب نظریات کارکردگرایانه تأکید می کنند، گزینه الف کوزر ، شرایطی را نشان می دهد که تحت آن شرایط، تضاد منجر به خشونت کم خواهد شد. در مقایسه، نظریه پردازان دیالکتیکی نظیر مارکس، اغلب تضاد را به عنوان شرایطی که در آن تضاد منجر به خشونت زیاد خواهد شد، تعریف می کنند. برعکس گزینه اول، کوزر شرایطی را نیز تعیین می کند که تضاد به خشونت می گراید. مفهوم کلیدی در گزینه الف کوزر، مفهوم « Realistic   issues » یا « موضوعات واقعی » هستند. کوزر استدلال می­کند که تضاد Realistic شامل پیگیری اهداف خاصی برای منابع واقعی خصومت هستند با تخمین و برآوردی از هزینه­هایی که در این راه متحمل می­شوند. هم چنان که اشاره شده است.


ادامه مطلب

روش تحقیق ساروخانی

روش تحقیق در علوم اجتماعی یکی از مهم ترین اموریست که برای هر محقق در جامعه شناسی مهم باشد و تلقی شود  ما در زیر فصلی از کتاب روش تحقیق ساروخانی را قرار می دهیم کتاب دکتر باقر ساروخانی یکی از مرجع های اصلی برای روش تحقیق در جامعه شناسی می باشد 


فصل سوم روش اسنادی
دانلود کتاب پیامدهای مدرنیته

دوستان کتاب حاضر اثری از آنتونی گیدنز هستش به نام پیامدهای مدرنیته که یک کتاب بسیار جالب می باشد در زیر می توانید دانلود کنیدپیامدهای مدرنیته

جامعه شناسی

کلیاتی درباره لوئیس کوزر

لوییس کوزر یکی از اولین نظریه­پردازان مدرن تضاد بود. او قبل از رالف دارندورف کار مهمی درباره تضاد چاپ کرد. این کار رنگ و بوی کارکردگرایی داشت و به جای مارکس از زیمل وام گرفته شده بود. در ابتدا در کل شبیه بحث و جدل­های اولیه دارندورف، یک نقد مخرب از کارکردگرایی به نظر نمی­رسید. در نسخه­های بیشتر کارکردی او از نظریه تضاد، کوزر شروع به این کرد که بحث­های استاندارد بر ضد کارکردگرایی چه خواهند شد. تضاد توجه کافی نکرده و پدیده­هایی مانند انحراف و اختلاف عقیده برای موازنه و تعادل در سیستم آسیب ­شناسی می­شوند.
 

ادامه مطلب
1 2 3 4 5 6 >>