جامعه شناسی

نظریات فلیپ سون

می توان انحرافات را به فردی و جمعی دسته بندی کرد ما در اینجا تمرکزمان روی انحراف فردی است چون انحاف از فرد به جمع خواهد رسید باتوجه به این افراد هستند مرتکب انحراف می شود و  این افراد با هم و در کنار هم گروه و دسته خواهند شد.

و در این بخش فلیپ سون به اختیار فردی در مورد انحراف در جامعه عقیده خود را بیان کرده است.

مسئله اختیار فرد از دیدگاه فلیپ سون :
مطالعه در چگونگی پدید آمدن ، انتقال ، حفظ و تغییر معانی اجتماعی از نمادهای مشترکی است که افراد از طریق آنها موقعیتهای اجتماعی را معنی میکنند این نمادها در قالب زبان بیان می شوند هر فرد از طریق زبان مقاصد آینده و رفتار گذشته و ادراک خود را از تجارب و روابطی که با دیگران دارد انتقال می دهد زبان حامل معانی فرهنگی اجتماعی است و معانی اجتماعی که از طریق زبان ابراز می شوند اساس انتخاب افراد و بدنبال آن عمل اجتماعی است از دیدگاه جامعه شناس تفهمی توزیع معانی مشترک اجتماعی ساخت اجتماعی را بدست می دهدآنچه از این دیدگاه برمی آید این است که انتخاب فرد در هر موقعیتی حاصل مقایسه راه حل هایی است که به ادراک وارد می شود که دو مسئله ای که با انتخاب فرد مربوط است .

http://s5.picofile.com/file/8108957534/%D9%87%D9%88%D9%84%D9%88%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%851.jpg

ادامه مطلب

نظریات رابرت کی مرتن

در این برای شما علاقه مندان به جامعه شناسی نظریات رابرت کی مرتون را خواهیم گذاشت در زیر می توانید دانلود کنیدسوالات پیام نور به روز شد

http://s5.picofile.com/file/8109524450/%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA.jpg

مقایسه ساختارگرایی و زبان شناسی

ساختارگرایی همچون یک روش در اینجا منظور من از روش این است که ساختارگرایی می تواند به عنوان رهنمودی برای تحلیل مفاهیم یا معانی کلی باشد؛ به ما بگویید دنبال چه باشیم و چگونه آن را پیدا کنیم بحث خود را با زبان شناسی به عنوان یک مدل اصلی آغاز می کنم و در ادامه بحث خواهیم دید که این مدل چگونه بسط و گسترش پیدا می کند. فردینان دوسوسور را اغلب بنیانگذار و پدر زبان شناس جدید می دانند اگر بخواهیم بحثرا به صورت اجمالی ادامه دهیم باید بگوییم پیش از سوسور موضوع زبان شناسی این بود که یک زبان چگونه طی زمان تحول پیدا می کند سوسور مانند دورکیم در جامعه شناسی با پی گیری تاریخ یک چیز نمی توانیم به طرز کار آن پی ببریم درست همان طور که فقط با بررسی مناسبات بین اجزای مختلف یک جامعه می توانیم آن جامعه را بشناسیم پس برای فهم زبان هم برای مناسبات اجزای مختلف آن را بررسی و مطالعه کنیم اگر برای شناخت یک چیزی به بررسی تاریخ آن چیز رو کنیم انگِ تاریخ گرا خواهیم خورد که بعد از انگِ تجربه گرا دومین واژه زشت موجود در قاموس ساختار گرایی است.http://s5.picofile.com/file/8108957534/%D9%87%D9%88%D9%84%D9%88%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%851.jpg

دانلودPDF کتاب لذت فلسفه

کتاب "لذت فلسفه " یکی از بهترین کتاب های حال حاضر در علم فلسفه می باشد و برای کسانی که در امر فلسفه و مطالعه آن مبتدی هستند کتاب خوبی ست که به شما معرفی و توصیه می کنم که این کتاب رو بخونید لازم به ذکر است برای دانشجویان رشته جامعه شناسی فلسفه یار همیشگی رشته علوم اجتماعی و جامعه شناسی ست در زیر برای دانلود آماده کردیمhttp://s5.picofile.com/file/8108957534/%D9%87%D9%88%D9%84%D9%88%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%851.jpg


1 2 3 4 5 ... 10 >>